Čelem k umění / Darja Lukjanenko

středa 12. 10. 2022
Aula č. 537

Ukrajinská kultura v době války: zrychlená dekolonizace

Den před invazí pronesl ruský prezident projev, ve kterém trval na tom, že Ukrajina by neměla existovat, stejně jako ukrajinská identita. Není to však první případ napadení ukrajinské kultury. Neustálá konfrontace s tlakem imperialismu, věčný boj za nezávislost a zoufalé pokusy o zachování dědictví udělaly z ukrajinské kultury nástroj odporu, způsob protestu a kolektivní manifestaci svobody. Zjevně jednou z nejlepších věcí, kterou nyní můžeme udělat, abychom přispěli proti imperialismu a proti ruským koloniálním ambicím, je podpora ukrajinské identity: slovem a pozorností.

 Darja Lukjanenko pracuje interdisciplinárně, napříč performancí, textem a zahradnictvím. Vystudovala žurnalismus na Ukrajině a nyní studuje na pražské UMPRUM. Její tvůrčí proces je založen na praktikách stimulace empatie, studiu pozice ne-humanusmu (ne-člověka a způsobů, jak se s člověkem prolíná a začleňuje do něj a naopak) a objevování forem vztahů bez nadvlády. Od roku 2020 čelila ruským raketám. Od roku 2022 mapuje procesy dekolonizace ukrajinské kultury a archivuje ruskou válku v ukrajinské mytologii.

Záznam přednášky bude zveřejněn na YouTube kanále Čelem k umění. 

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30.

Kurátor přednáškového cyklu / prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.