FUDSTREAM #10 / 21. 5. 2020

#29
Čtvrtek 21. 5. 2020 / 15:00 / Záznam
Jaroslav Polanecký — DREAM TEAM komentovaná prohlídka sekce design
——— Proděkan pro vnější vztahy FUD, kurátor a pedagog působící na Fakultě umění a designu UJEP

#29 ZÁZNAM PROHLÍDKY