FUDSTREAM #2 / 23. – 26. 3. 2020

#5
Pondělí 23. 3. 2020 / 15:00 / záznam
Martin Kolář – Blueberry Hill – Zastavené fascinace
——— teoretik působící na Fakultě umění a designu a na Filozofické fakultě UJEP
———“First and foremost, what is once again manifest is the tendency to use a state of exception as a normal paradigm for government.“
Giorgie Agamben – The Invention of an Epidemic
Epidemie a degradace biosféry jsou spouštěčem nejenom de-politizace společnosti, ale i časem k aktualizaci myšlenek Michela Foucaulta a jeho pojetí bio-moci. Epidemie se tak jeví pro biopolitiku jako užitečné okamžiky. Mění se nejenom klasické delegování moci (tak jak ho známe od dob Thomase Hobbese), ale i model uspořádání, který lze slovy italského filosofa Giorgia Agambena nazvat Security State. Avšak i v těchto časech existují světlé okamžiky a ty jsou v současné době zásadní. Na jejich uměleckou reflexi se právě v přednášce zaměříme.

#5 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKYPREZENTACE

#6
Úterý 24. 3. 2020 / 15:00 / záznam
Petr Fischer – Intervence vs. Reality Show
——— filozof, kulturní publicista a politický komentátor, bývalý šéfredaktor stanice Českého rozhlasu Vltava

#6 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY

#7
Středa 25. 3. 2020 / 15:00 / záznam
Eva Mráziková – Dream House
——— ředitelka Galerie Emila Filly, umělkyně, teoretička a kurátorka působící na Fakultě umění a designu
——— Přednáška se bude věnovat projektům na pomezí architektury a umění, a také pojmu model a jeho různým rolím v současném umění (prototyp, dílo, nástroj paměti, hračka).

#7 STREAM PŘEDNÁŠKYPREZENTACE

#8
Čtvrtek 26. 3. 2020 / 15:00 / stream
doc. Pavel Mrkus – Tleskání jednou rukou
——— děkan a vedoucí ateliéru Time-Based Media Fakulty umění a designu UJEP, audiovisuální umělec
——— Zapomenuté, zavržené, nedokončené, nerealizované, otevřené, odložené a nepublikované projekty z posledních 20 let u kompu doc. Pavla Mrkuse.

#8 STREAM PŘEDNÁŠKYPREZENTACE