FUDSTREAM #5 / 14. – 16. 4. 2020

#17
Úterý 14. 4. 2020 / 15:00 / Záznam
Adam Štěch – Carlo Scarpa: Mistr detailu 
——— Přednáška navazuje na cyklus zabývající se designem jako nástrojem totálního interiéru a architektury. Tuto symbiózu architektury a designu představíme v podobě jedinečných interiérů nepříliš známých představitelů modernismu druhé poloviny minulého století. Kurz se zaměřuje na detailní zmapování alternativní historie designu a užitého umění, která se neodehrávala na výrobních linkách masové produkce, ale v pozadí rozmanitých architektonických projektů minulého století. Architekti a interiéroví designéři v tomto případě navrhovali jedinečná řešení jako kompaktní součást komplexního uměleckého vyjádření. Nábytek, svítidla, dveře, zábradlí, okna, krby, výtahy, radiátory, koberce, závěsy, madla, kliky a další jsou v podobných architektonických „gesamtkunstwercích“ ojedinělou výpovědí doby, a přesto zůstávají často skryty za stěnami domů, protože je není možné vidět na žádném jiném místě. 

#17 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY

#18
Středa 15. 4. 2020 / 15.00 / Záznam 
Tomáš Pavlíček – Techniky malby 
——— Pokračování cyklu přednášek o barvě. Tentokrát se přednáška věnuje technikám malby a historického vývoje technik zpracování barev a malby s krátkým exkurzem věnovaným vztahu barvy a dalších oblastí výtvarného umění.
——— teoretik a pedagog umění, architektury a výtvarných technik působící na Fakultě umění a designu UJEP

#18 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY

#19 
Čtvrtek 16. 4. 2020 / 15.00 / Záznam
Anna Vartecká – Výtvarná poválečná fotografie
——— Kurátorka a teoretička současného umění a vysokoškolská pedagožka působící na Fakultě umění a designu UJEP. Zabývá se teorií a dějinami fotografie a grafického designu, problematikou a kritikou současného vizuálního umění a jeho přesahy do jiných teoretických disciplín, jakými jsou rodová studia a sociologie.

#19 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY