FUDSTREAM #6 / 20.-22. 4. 2020

#20
Pondělí 20. 4. 2002 / 15:00 / Záznam
Doc. MgA. Pavel Kopřiva, PhD. — „Klacky a dráty“ / Ústí – Praha – Ústí
——— Práce z let 1990 – 2000. V přednášce se zaměřím na svou tvorbu z počátku devadesátých let, která je silně ovlivněna mým severočeským původem a rozporuplnou láskou k industriální krajině na jedné straně a k čisté přírodě na straně druhé. Většina dokumentace nebyla nikdy zveřejněna a bude mít v této formě přednášky premiéru. Díla a projekty, které představím, ukazují mé šperkařské začátky a jejich přeměnu v BodyArt. Také zmíním své první akce v přírodě a původ fenoménu instalace, kterému se věnuji, od té doby, dodnes. „Chudé“ materiály a kutilské zpracování je charakteristické pro období o kterém budu mluvit.
——— Ve své tvorbě vytváří multimediální objekty a instalace, pracuje též s fotografií, videoartem. Jeho práce charakterizuje konceptuální přístup. Zajímá se o různé technologie a design, jejichž metody posouvá do kontextu výtvarného umění. Jeho objekty a instalace vycházejí ze zkušenosti s postindustriální a posttotalitní společnosti. Je glosátorem sociálních jevů a událostí, které ve svém díle zpracovává s ironickou distancí. Je mistrem fikce a mystifikace. Je také vedoucím ateliéru Interaktivní média FUD UJEP a ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově.

#20 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY

#21
Úterý 21. 4. 2020 / 15:00 / Stream
doc. Kateřina Dytrtová — Vizuální, zvukové a hudební souvislosti v umění 20.stol.
——— Poeinsteinovská doba přinesla velkou změnu v chápání prostoru, v chápání linearity času. Mluvíme o rozpadu center, fragmentálnosti, relativnosti, proměnila se evropská harmonie. Vznikly nové přístupy dodekafonie, systémy náhodnosti a koláž, aleatorika, momentová forma. Všechny tyto proudy se podílely na propojení vizuálních oborů s řečí a zvukem a ovlivnily vznik audiovizuální scény.

#22 STREAM PŘEDNÁŠKY

#22
Středa 22. 4. 2020 / 15:00 / Záznam z cyklu přednášek Čelem k umění
Jan Čumlivski – Wszystko już było
——— Grafický designer, typograf, písmomalíř a umělec, mnohokrát oceněný za grafickou úpravu publikací a podílející se na festivalu Tabook.

#22 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY