FUDSTREAM #9 / 14. 5. 2020

#28
Čtvrtek 14. 5. 2020 / 15:00 / Záznam
Anna Vartecká — DREAM TEAM komentovaná prohlídka sekce umění
——— Kurátorka a teoretička současného umění a vysokoškolská pedagožka působící na Fakultě umění a designu UJEP. Zabývá se teorií a dějinami fotografie a grafického designu, problematikou a kritikou současného vizuálního umění a jeho přesahy do jiných teoretických disciplín, jakými jsou rodová studia a sociologie.

#28 ZÁZNAM PROHLÍDKY