Zahajujeme přednáškový cyklus!

Ve středu 23. 2. 2022 od 16.30 v rámci cyklu Čelem k umění uvede doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. přednášku s názvem Stromy a jejich úděl jako metafora života

Přednáška neseznamuje pouze s tradiční touhou člověka utvářet své okolí, kdy musí malovat obraz krajiny, protože ho fascinuje rytmem, barvami, ale může ze stejných důvodů do složitých vztahů přírody a krajiny i sám zasáhnout a rytmické útvary, řady či aleje doslovně vytvářet. Tyto krajinné koncepce známe nejčastěji z baroka. V současnosti však mají mnohem existenciálnější rozměr: nesoulad mezi tím, čeho si vážíme a co v kontrastu reálně probíhá z podobných aktivit tvoří obsesi.  

Doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. je významnou teoretičkou umění působící na Katedře dějin a teorie umění na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Přenáška proběhne prezenčně v Aule číslo 537.

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30.
Přednášky jsou streamovány prostřednictvím YouTube kanálu Čelem k umění.

Kurátor přednáškového cyklu je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

FUD.UJEP.CZ
Facebook I @Fakulta umění a designu UJEP
Instagram I @fud_ujep
YouTube I Čelem k umění