Letní sklizeň 2020

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aplikovaná a reklamní fotografie

Název klauzurního tématu

Téma: "Ateliér AARF se v současnosti přirozeně zaměřil na individuální příběhy studentů. Fotografové pracovali na několika zadáních na dálku a posléze je rozpracovávali v obvyklých konzultacích. Směřovali jsme k sebereflexi a předávání osobitých přístupů divákovi – téma Autoportrét – nikdy nekončící oslava nebo Vnitřní prostor v době sociální oddálení. Výsledkem jsou silná osobní sdělení o širokém množství témat vycházejících ze semestrálních zadání.

Ateliér

vedoucí
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský
mvojtechovsky@gmail.com

odborný asistent
MgA. Marián Beneš
mariben@gmail.com

odborný asistent
MgA. Jiří Dvořák
jiridvorak@outlook.com

W: https://aarf.cz/