Letní sklizeň 2020

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Performance

Klauzurní téma

Popravdě řečeno nevím, jak mám popisovat zadání klauzurních prací, když žádné neexistuje... Ale vlastně by dalo se vyjádřit třeba takto: 

Snažte se udělat co nejlepší umělecké dílo v jakémkoli médiu a s libovolným tématem. Vy sami nejlépe víte, co vás trápí, co vám přináší radost, na jaké otázky hledáte odpověď. V průběhu práce o ní budeme průběžně mluvit na společných konzultacích a – budete-li si to přát – společně i hledat odpovědi a vhodná řešení. Upřednostňujeme soustavnou práci a osobní iniciativu v pátrání po vlastním přístupu a tématech, která jsou vám nejbližší. 

                                                                                                             doc. Jiří Kovanda

Ateliéru Performance publikuje pouze výběr z prací studentů.

Ateliér

vedoucí
doc. Jiří Kovanda
jiri.kovanda@ujep.cz

odborný asistent
MgA. Ivana Zochová
ivcza@centrum.cz

W: https://atelierperformance.tumblr.com/info