Letní sklizeň 2020

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Produktový design

Klauzurní téma

INSPIRACE LOOS

Tématem letošních klauzurních prací ateliéru Produktový design byla práce Adolfa Loose. Poté co se studenti seznámili s jeho teoretickou i praktickou prací, transformovali jeho myšlenky do svých prací a to v kontextu designu a materiálů 21. století.