Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aplikovaná a reklamní fotografie

Kampaň pro neziskový sektor

V rámci klauzurního zadání pro letní semestr 2020/21 dostali studenti jednotné zadání Kampaň pro neziskový sektor. Důraz byl především kladen na koncept a jednotný fotografický jazyk podporující vybranou organizaci. Obsahová šířka projektů odpovídala individuální volbě studentů a prezentovali jsme je formou keynote pouze v digitální podobě.

Ateliér

vedoucí
MgA. Jiří Thýn
jirithyn@gmail.com 

MgA. Václav Kopecký, Ph.D.
vaclavkopecki@gmail.com

odborný asistent
MgA. Jiří Dvořák
jiridvorak@outlook.com

odborný asistent
MgA. Marián Beneš
mariben@gmail.com

W: https://aarf.cz/
F: https://www.facebook.com/AARF.FUD