Letní sklizeň 2021

LETNÍ SKLIZEŇ je pravidelnou přehlídkou klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vystavená díla vznikají v rámci letního semestru a jejich prezentace je stěžejním prvkem studia. Výstavy SKLIZNÍ jsou pro veřejnost výjimečnou možností nahlédnout na nejaktuálnější tvorbu mladé generace.

V předchozích dvou ročnících byla výstava prezentována výhradně v online prostředí, letos v červnu byla díky příznivější epidemiologické situaci otevřena veřejnosti přímo v prostorách fakulty a nyní ji zveřejňujeme online, obohacenou o 3D scan instalací jednotlivých ateliérů.

LETNÍ SKLIZEŇ 2021 představuje 16 ateliérů zaměřujících se na design, užité umění, grafický design, fotografii a elektronický obraz. Studenti zde zpracovávají témata reagující na aktuální dění v celospolečenském diskurzu i na umělecké scéně, a to jak při společném zadání, tak i ve volné tvorbě.

Vizuál výstavy: Anna Jiskrová (ateliér Vizuální design)
Fotografie: AARF (Jiří Dvořák, Martin Pecha, Petr Kubáč) a archiv autorů
3D scan: Josef Růžička 
Produkce: Marcel Mochal, Kristýna Hájková, Aleš Loziak
Jazyková korektura: Klára Mrkusová