Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Design interiéru

TURISTICKÁ VYHLÍDKA

Zadání: Navrhněte na lokalitě „Mariánská skála“ turistickou vyhlídku.

Studenti napříč ročníky 1., 2., 3., 4., 5., měli navrhnout turistickou vyhlídku, která by měla sloužit jako další z možných atrakcí pro návštěvníky Ústeckého kraje.
Cvičením pro studenty bylo, zvolit design a architekturu daného objektu, hmoty, a do prostoru zakomponovat, dle norem, restaurační a sociální zařízení s možným přespáním.
Budova měla respektovat místo a charakter lokality a zároveň zaujmout eventuálního turistu-recipienta svou jedinečností.

Virtuální prohlídka ateliéru

Ateliér

vedoucí
prof. ak. arch. Jan Fišer
ak.arch.fiser@seznam.cz

odborný asistent
MgA. Štěpán Rous, Ph.D.
stepanrous@seznam.cz

Facebook
Instagram