Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Design keramiky


D. U. C H.

 

Jakou tvář má naděje? K čemu je objetí? Co znamená doma a co je tam? Štěstí? S mladou energií, humorem a nadsázkou se studenti Designu keramiky nebojí dotknout témat, která by v minulosti vyzněla prázdně či pateticky. Mapují rodinný kruh, vyzývají na souboj svůj osud a klidně hledí do budoucnosti se zavřenýma očima. Snaží se pochopit a sdílet prostřednictvím vybraných exponátů stav své mysli. Formou interiérové porcelánové plastiky studenti komentují, objevují, zaznamenávají či v rámci imaginace spiritisticky vyvolávají “médium”, které k nám promlouvá o stavech, jež prožíváme. Projekt D. U. C H. je materiálová reflexe současného dění.

Ateliér Design keramiky prezentuje práce vzniklé v roce 2021. Představují se tak veřejnosti nejmladší ročníky studentů. Konkrétní práce jsou individuální projekty, liší se nejen pojetím, ale také přístupem autorů. Vedle projektů Voják, Rodina, New Balance, Ai zárodek, Google map či Tváře, se tematicky ohlédněme i do prostředí užitých předmětů a jejich proměny. 

Partner: Český porcelán, a. s., Dubí
Sponzor instalace: společnost DHL

Virtuální prohlídka ateliéru