Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

 

Zátiší. Sociální portrét. Příběh. Hranice

Pro letní klauzury 2021 zpracovávali studenti v každém ročníku dvě klauzurní práce, kromě zcela volného vyjádření realizovali následující zadání. První ročník se zaměřil na tradiční téma zátiší, druhý ročník na sociální portrét, třetí ročník vyprávěl fotografií příběh, zatímco studenti prvního ročníku magisterského studia vymezovali téma hranice.

Virtuální prohlídka ateliéru

Ateliér

vedoucí
Lukáš Jasanský
l.l.jasansky@gmail.com

odborný asistent
MgA. Silvie Milková, Ph.D.
silvie.milkova@gmail.com

W: https://fud.ujep.cz/fotografie