Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Grafický design II

OHROŽENÉ DRUHY

V rámci klauzurního zadání měli studenti za úkol vybrat si živočicha ze seznamu ohrožených druhů České republiky a vytvořit V1 sešit formátu A6 o osmi, dvanácti nebo šestnácti stranách. Ke každému sešitu také navrhli pohlednici o rozměru 10 × 15 cm. Cílem bylo zpracovat cokoliv, co studenty o daném druhu zaujalo, způsobem, který napomůže čtenáři porozumět, proč živočich z české přírody mizí a jak lze přispět k jeho ochraně.

Nyní je vystavena digitálně tištěná maketa a pohlednice, která slouží jako tisková zkouška pro pozdější realizaci na risografu.

Virtuální prohlídka ateliéru

Ateliér

vedoucí
doc. ak. mal. Michal Slejška
michal.slejska@tiscali.cz

odborná asistentka
MgA. Barbora Müllerová 
barbora.mullerova@ujep.cz

IG: https://instagram.com/gd2.fud
FB: https://facebook.com/gd2.fud
W: https://gd2.cz