Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Interaktivní média

Pozitivní utopie (ekologie, udržitelnost, recyklace…)

Návrat k základním principům udržitelnosti, příroda pod vlivem narůstající spotřeby, elementární formy fungování jednoduchých původních procesů…

Hesla, která byla ústřední myšlenkou při zadávání tématu na letní semestr. Vydali jsme se cestou současného přístupu ke změnám v chování lidí a sledovali jsme primární vlivy změn vztahů přírody a společnosti. Zamýšlíme se nad rolí člověka a jeho činnosti v současné době nadvlády industriálních technologií. Hledáme prostou formu výtvarného projevu, která nepodporuje narušování křehkého a pozitivního vztahu člověka ke svému okolí.

Virtuální prohlídka ateliéru

Ateliér