Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Přírodní materiály

Volné téma

Pro klauzurní práce v letním semestru nebylo určeno jednotné téma. Studenti tak mohli rozvíjet rozpracované projekty, které vznikaly v průběhu semestru, nebo si formulovat témata nová. Povětšinou se pak v práci opírali o technologie, se kterými se seznámili v předchozím roce v průběhu studia a aktualizovali oblasti, ve kterých se chtějí pohybovat. Ve vystavených pracích se tak odráží konkrétní zájmy a přístup jednotlivých autorů, včetně stážistky z akademie v Riece.

Virtuální prohlídka ateliéru