Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Time-Based Media

 

Bez kontroly

Téma pro letošní klauzurní práce si studenti mohli zvolit ze dvou variant: volné a zadané – sjednocené názvem Bez kontroly. V případě volného zadání koncepce vychází z individuálních pozic, reflektujících aktuální společenské a kulturní události spojené s osobní zkušeností a výtvarnými i technologickými prostředky v rámci digitálního umění a prostorových audiovizuálních konfigurací. U zadaného tématu je pak koncept díla založen na postupech, ve kterých se autor v jisté fázi jeho vzniku záměrně zříká možnosti ovlivňovat proces. Hranice limitů nejsou dopředu známy, autor je v pozici pozorovatele probíhajících změn. Výsledek realizace tak koresponduje s autorským rozhodnutím, zvolenou metodou a dopředu stanovenými pravidly.

Virtuální prohlídka ateliéru