Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vizuální design

 

Make my day — dvoudenní trhací kalendář

Zadání bylo: Vytvořte 5 (studenti 1. ročníku BcA.) / 10 (studenti vyšších ročníků) listů trhacího nástěnného kalendáře pro rok 2022. Každý list kalendáře je určen pro časový úsek 2 dnů. Konkrétní „dvoudny“ v roce jsou studentům přiděleny losováním. Formát: 150 × 230 mm / barevnost: ČB / digitální tisk.
Dohromady vznikne dvoudenní kalendář pro rok 2022 o 183 listech. Ambicím se nekladou meze. K zadání přistupte autorsky a radikálně, ať už jde o rovinu konceptu, tématu, experimentu, ambice nebo grafického provedení

Individuální zadání

Anna Jiskrová, 3. roč. BcA.

Letní sklizeň 2021

Vizuální řešení a propagace výstavy klauzurních prací FUD UJEP.

Virtuální prohlídka ateliéru