Sametové oslavy

TŘICET 1989—2019...

SAMETOVÉ OSLAVY V ÚSTÍ NAD LABEM

PODZIM BUDE V ÚSTÍ PATŘIT VÝROČÍ ROKŮ 1939 A 1989

Výstavy, divadelní představení, přednášky osobností ústecké univerzity, konference, ale také módní show nebo koncerty - to vše je na programu oslav 30. výročí takzvané sametové revoluce, na jejímž počátku stálo shromáždění studentů, kteří si chtěli připomenout události roku 1939.

koncerty, výstavy, módní show, autorská čtení, divadlo, filmy, performance, průvod, workshopy, přednášky, konference a mnoho dalšího… 

V letošním roce uplyne třicet let od událostí, které se do širšího povědomí vepsaly pod názvem Sametová revoluce. V jejím rámci došlo k rozpadu totalitního režimu v tehdejším Československu a nastartováním demokratizačních procesů, které v konečném důsledku vedly k našemu začlenění do struktur Evropské unie a NATO, což lze v širším kontextu chápat jako ukotvení do tzv. západního světa.

Sametová revoluce navazovala na tradici studentských hnutí, která v dějinách 20. stol. jasně deklarovala příslušnost studentů, ale také univerzit jako významných společenských činitelů, k tradicím demokratického uspořádání společnosti. Události spojené se 17. listopadem 1989 jsou zcela konkrétně spojeny s odporem českých studentů proti nacistickým okupantům v roce 1939. I v rámci Sametové revoluce hráli studenti tehdejších československých vysokých škol zásadní roli a spolu s ostatními společenskými aktivistickými a opozičními uskupeními byli zásadním nástrojem pro aktivizaci širokých společenských vrstev.

Události spojené se 17. listopadem ovšem nelze chápat pouze v historickém kontextu, nýbrž je nezbytné je vnímat jako součást a možná počátek širších pohybů v československé a později české společnosti. Připravované akce v souvislosti s připomenutím tohoto výročí tedy mají celou řadu významů a rozměrů. Vedle navázání na již zmiňovanou demokratickou tradici studentských hnutí, nebo přímý odkaz k historickým událostem v roce 1989, se tyto aktivity zaměřují rovněž na obecnější diskusi nad principy demokratického fungování současné společnosti a jejími aktuálními pohyby.

V rámci programu této akce proběhnou na podzim tohoto roku koncerty, divadelní představení, výstava současného umění, taktéž muzeální výstava, autorské čtení, průvod, přednášky atp.

Akce pořádané při příležitosti tohoto výročí jsou spojeny jak s projekty zaměřenými na historický výzkum, edukačními aktivitami, tematizaci vzpomínek účastníků těchto událostí, tak také na organizaci komunitních setkání či kulturních událostí. Tyto akce budou probíhat po celou druhou polovinu roku 2019 a vyvrcholí v týdnu před 17. listopadem. Všechny tyto akce, které především pořádá Fakulta umění a designu a Filozofická fakulta UJEP ve spolupráci s řadou dalších institucí, budou prezentovány pod společnou vizuální identitou, která byla předmětem vypsané grafické soutěže zaměřené na studenty, pedagogy a absolventy FUD.

Zapojené instituce:
Fakulta umění a designu UJEP
Filozofická fakulta UJEP
Pedagogická fakulta UJEP
Galerie Emila Filly
Muzeum města Ústí nad Labem
Činoherní studio 
Národní památkový ústav
Severočeská věděcká knihovna v Ústí nad Labem
Člověk v tísni
Veřejný sál Hraničář

Partneři: 
Ministerstvo školství a tělovýchovy České republiky
Projekt byl podpořen dotací MŠMT pro připomínku 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu.

Statutární Město Ústí nad Labem
Výstavní projekt “30 let svobody” byl podpořen městem Ústí nad Labem z dotace SMÚ č. SML1022800.

 

Ke stažení:

LOGO      TISKOVÁ ZPRÁVA      PROGRAM

Fashionshow 80’s 90’s AOTD / FUD UJEP / Sametové oslavy / Ústí nad Labem

Žijící vzpomínky / Living memories / záznam / FUD UJEP / 2019

ÚSTÍ NAD LABEM: Sametové oslavy ve městě zahájily na FF a FUD UJEP

Program

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ► ► ► ► ► ►

 

říjen

3. 10. 2019

► 17:00
Vokno
Debata
Muzeum města Ústí nad Labem 
→ info

14. 10. 2019

► 9:30—13:30
Jeden den na FF / Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice
Workshopy / přednášky
Filozofická fakulta UJEP / A306, další místa FF

23. 10.—29. 11. 2019

► 18:00
Sametová výstava
Výtvarná výstava / vernisáž
Galerie Emila Filly

26. 10.  2019

► 19:00
Mikoláš Chadima a Mona Mur hrají Tagesnotizen Jürgena Fuchse
Koncert
Veřejný sál Hraničář

30. 10. 2019

► 15:00
Roadshow ČT - 30 let svobody
Beseda
MFC UJEP / Zelená aula

► 17:00
Vernisáž výstavy 30 let svobody
Historická výstava
Filozofická fakulta UJEP / Foyer

listopad

4. 11. 2019 

18:00
Pád komunistických režimů v Československu a v NDR očima aktérů
Diskuze
Muzeum města Ústí nad Labem
Colegium Bohemicum

4.—8. 11. 2019

Přednášky na téma Sametové revoluce / setkání studentů s pamětníky
Střední školy v Ústí nad Labem

5. 11. 2019 

► 19:30
Terra nullius? Zánik obcí na Chabařovicku.
Promítání filmů z těžební oblasti s doprovodnou diskuzí: Mgr. Petr Karlíček Ph. D. (ředitel Archivu města Ústí nad Labem), Milan Jansa (Chabařovice), moderátor Petr Honzejk (komentátor HN)
Veřejný sál Hraničář

9. 11. 2019 

► 19:00
Čtyři "tuláci" ze Saské Kamenice nabízejí úplně nový zážitek z klasické hudby
Koncert 
Muzeum města Ústí nad Labem 

10 .11. 2019 

► 19:00
Fuga 89
performance / divadelní představení 

Veřejný sál Hraničář

12. 11. 2019

► 10:00—14:00
Cesta k demokracii
Interaktivní happening
Filozofická fakulta UJEP / KPF

► 16:00
Jiří Bartůňěk v Galerii Docendo Disco
Výtvarná výstava / vernisáž
Docendo Disco / FF UJEP / KPF 2. patro

► 17:30
Ústečtí filosofové - Martin Nitsche: Pravdoláskařství
Přednáška
Veřejný sál Hraničář

13. 11. 2019

► 15:00
Slavnostní zasedání akademické obce UJEP

MFC UJEP / Zelená aula

► 16:15
Slavnostní odhalení desky Václava Sedláčka

Před budovou Filozofické fakulty UJEP

Slavnostní průvod
► 16:30 Koleje UJEP (sraz před kolejí K1)

► 17:00 Kampus UJEP (sraz na parkovišti u křižovatky u Kauflandu / přes ulici Klíšská / končí na Mírovém náměstí

► 18:00—19:30
Proslov, promítání vzpomínkového videa, čtení historických textů herci z ČS
+ svařák
Mírové náměstí

14. 11. 2019 

►  17:00
Ante et post velvet. Sametová revoluce a památky v severozápadních Čechách.
Vernisáž výstavy
Národní památkový ústav

15. 11. 2019 

► 18:00
Polanský wtf Langman, Please The Trees

Setkání pamětníků / koncerty - vstup pouze s pozvánkou
Tukan 

16. 11. 2019 

Festival ilustrace a komiksu
workshop
Veřejný sál Hraničář

17. 11. 2019

Celodenní program v Činoherním studiu
► 10:00—18:00
workshopy, bazárek, scénické čtení, přednáška, divadlo a další...

► 18:00
Prodavač / Nauzea Orchestra / Pacino

koncerty
Hlavní sál ČS

-------------------------------------------------------

► 19:00
Michal Prokop
Koncert
Dům kultury Ústí nad Labem

------------------------------------------------------

22:00 
Módní přehlídka 80/90’s
(pod záštitou ateliéru Oděvního a textilního designu FUD)
Hlavní sál ČS

18. 11. 2019

 Pedagogická fakulta UJEP
► 13:00—13:30
Přednáška o událostech roku 1939 a odkazu Jana Opletala
Studovna PF UJEP

► 13:30
Připínání symbolické trikolory, připomenutí jejího významu

V prostorách před studovnou PF UJEP

► 14:00
Oficiální zahájení oslav výročí: Krátký proslov vedení PF UJEP

V mezipatře budovy CS (naproti hlavnímu vchodu do budovy PF UJEP)

► 14:15—15:00
Členoné katedry bohemistiky (PhDr. Martin Fibiger, Ph.D. a Mgr. Radek Fridrich
Přednáška bude proložena dramatickou četbou ukázkových textů)

Specializovaná přednáška
Katedra bohemistiky

► 15:30—17:00
Petr Mička
Výstava dobových fotografií absolventa někdejší katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP Petra Mičky, který byl během nepokojných událostí v roce 1989 vyloučen. Fotografie jsou autentickým záznamem listopadových událostí během revolučních dnů v Ústí nad Labem.
Katedra výtvarné kultury

► 17:00—18:00
„Byli jednoho srdce a jedné mysli“ – 600 let od jiné (sociální) revoluce? 
Martin Černý o výzvě kazatele Jana Želivského

Přednáška
Katedra pedagogiky

► 18:30—18:50
Chorea academica pod vedením prof. PaedDr. Jiřího Holubce, Ph.D.

Vystoupení smíšeného pěveckého sboru KHV
Katedra hudební výchovy

27. 11.—28. 11. 2019

► Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace
Studentská konference
Filozofická fakulta UJEP

prosinec

18. 12. 2019

16:00
Slova Václava Havla
Čtení textů u Lavičky Václava Havla

květen

30. 5. 2020

► Koncert na Nové Vísce
Festival
Nová víska