Sean Salstrom – workshop a performance

Sean Salstrom vystudoval Rhode Island School of Design v Providence, USA, kde v posledních letech pedagogicky působí. Několik let učil hutní sklářské techniky v Japonsku. Jeho zájem o sklo je především experimentální, performativní a konceptuální. Fyzikální zákonitosti žhavého materiálu nechává vyznít v situacích hraničících s absurditou. Workshop, který si pro FUD UJEP připravil, nese název Exploring the molten RealmWorkshop je určený pro studenty naší fakulty a je přístupný veřejnosti. Cílem workshopu je osobní zkušenost objevu, úžasu, absurdity a nového pohledu na všední věci kolem nás.

workshop
16. 3. 2022, 10.00–16.00  

místo konání
Nádvoří mezi Vědeckou knihovnou a budovou FUD 

Výsledky workshopu budou vystaveny v galerii Cukrdíra.
Vernisáž výstavy: 17. 3. 2022 od 17.00

Projekt podpořen z grantu MŠMT IP
Grafický design: Michal Slejška
Foto: archiv autora