Čelem k umění v LS 2022

 

Cyklus hostujících přednášek a uměleckých akcí je organizován v rámci povinně volitelného studijního předmětu KDT/850 Prezentace uměleckého díla II. V letním semestru akademického roku 2021/2022 budou přednášky až na vyznačené výjimky probíhat prezenčně každou středu od 16.30 hodin na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Aule číslo 537.

Další proběhnou v Domě umění Ústí nad Labem nebo online na YouTube kanále Čelem k umění. Přednášky budou probíhat od 16. 2. do 21. 4. 2022 a budou vždy individuálně anoncovány na webu a sociálních sítích fakulty. Celkově tedy proběhne deset přednášek či uměleckých akcí.

16. 2. – Aid Kid – hudebník a multimediální umělec
Prostorově zvukový koncert v Domě umění Ústí nad Labem
od 17.00 hodin

23. 2. – Kateřina Dytrtová – docentka na FUD UJEP
Přednáška bude věnována tématu Stromy a jejich úděl jako metafora života

2. 3. – Pavlína Morganová & Vladimír Havlík
Komentovaná prohlídka výstavy Milan Kozelka – Na cestě
v Domě umění Ústí nad Labem, od 16.30 hodin

9. 3. – Petr Stanický – profesor na FMK UTB ve Zlíně, významný sklářský výtvarník
Přednáška bude věnována tématu Znak místa
Online na YouTube

16. 3. – Andrea Průchová Hrůzová – teoretička vizuální kultury, badatelka
Přednáška nazvaná Druhé, druzí, strach a touha: Vizuální strategie zjinačování v kontextu uprchlictví a migrace bude věnována problému vytváření a reprodukování rasových, genderových a kulturních stereotypů

23. 3. – Margarethe Makovec & Anton Lederer
(přednáška v anglickém jazyce)
Kurátoři <rotor> Association for Contemporary Art Graz se budou věnovat možnostem kurátorské institucionální práce

30. 3. – Petr Mikšíček – kulturní vědec a spisovatel
Přednáška bude věnována problematice Pohraniční krajina jako téma pro landart, virtuální a rozšířenou realitu

6. 4. – Jan Jehlík – profesor na FA ČVUT, architekt a urbanista
Přednáška bude věnována tématu Teritorium obce

13. 4. – Liam Gillick – britský výtvarný umělec
(přednáška v anglickém jazyce)
Světově proslulý britský výtvarný umělec působící v New Yorku, přednáška nazvaná The Knot of Which I Speak Cannot be Knotted bude věnována představení autorových uměleckých strategií
Online v Domě umění Ústí nad Labem, od 16.30 hodin

21. 4. – Orbita – brněnská experimentální taneční skupina
Představení LOPEROHUNT
v Domě umění Ústí nad Labem
výjimečně ve čtvrtek od 19.00 hodin

Změny programu či formy jednotlivých přednášek jsou vyhrazeny.
O změnách programu budou studentky a studenti včas informováni.

Informace o všech proběhlých přednáškách naleznete zde. Všechny přednášky zaznamenané online naleznete na Youtube kanále Čelem k umění.

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., kurátor cyklu hostujících přednášek Čelem k umění

Grafický design / Adéla Bierbaumer