INFORMACE K BAKALÁŘSKÝM A DIPLOMOVÝM PRACÍM PRO STUDENTY UMĚNÍ A DESIGNU

Praktická část bakalářských a diplomových prací, tedy výstava a obhajoby, se v původním termínu neuskuteční. Vzhledem k zatím nejasnému datu otevření škol uvažujeme o posunutí na dva možné termíny:
A. konec června,
B. přelom srpna a září.

Bude-li tou dobou možná realizace a fyzická přítomnost ve školách, budou instalace, výstavy a obhajoby v tomto případě probíhat v budově fakulty. Výstavy by pak byly přístupné veřejnosti, avšak po kratší dobu. Také bude ještě nutno z prostorových důvodů zvážit konání BP a DP odděleně nebo zároveň. Jakmile budeme vědět bližší informace o znovuotevření škol, situaci ve spolupráci s ateliéry vyhodnotíme a budeme všechny informovat. K praktické realizaci tak bude zaručeně dostatek času.