Informace pro diplomanty FUD – prosíme, sledujte zde průběžné změny

Milé diplomantky, milí diplomanti,

zatím Vám mohu poskytnout určité informace k termínům, které se týkají státních závěrečných zkoušek a bakalářských a diplomových prací, přičemž u mnoha termínů není zatím jasné, jakým způsobem se budou měnit. Prosím, podívejte se do dokumentu níže a sledujte průběžně jeho změny a aktualizace.
Srdečně Vás zdravím a přeji Vám dobré zvládnutí nynější složité situace.

doc. Mgr. Michaela Thelenová, proděkanka pro studium

INFORMACE K TERMÍNŮM (Dokument bude průběžně aktualizován dle vývoje. Níže najdete informace o provedených změnách. Řazeno od nejaktuálnější změny.)

ZMĚNA DNE 1. 4.: U termínu konání Státních závěrečných zkoušek a obhajob DP pro Kurátorská studia ve dnech 10. 6. a 11. 6. 2020 bylo rozhodnuto, že termín se nebude posouvat. V případě uzavření škol bude obojí probíhat online formou.

ZMĚNA DNE 30. 3.: V informacích bylo původně uvedeno, že od 5. 5. si mohou diplomanti vyzvedávat úvodní stránku se zadáním bakalářské či diplomové práce, nebo že jim toto bude zasláno elektronicky v případě uzavření školy. Pro zjednodušení situace jsme se rozhodli, že do PDF Vaší bakalářské nebo diplomové práce, kterou budete nahrávat do Stag, není nutné toto zadání vkládat. 

ZMĚNA DNE 30. 3.: Byly upřesněny informace ke konání Státních závěrečných zkoušek z dějin umění v termínu 4. 5.–7. 5. 2020. Momentálně čekáme na schválení legislativních změn deklarovaných ze strany MŠMT. Tyto změny by měly umožnit konání Státních závěrečných zkoušek ONLINE. O přesném způsobu konání zkoušek budete včas informováni. Pouze v případě, že by změny nebyly včas schváleny, museli bychom provést posun zkoušek. Harmonogram připravuje KDTU a bude zveřejněn na webu FUD. Do SZZ je nutné splnit všechny teoretické předměty.

ZMĚNA DNE 20. 3.: Dne 20. 3. 2020 vešel v platnost Příkaz rektora č. 2/2020 ke Směrnici rektora č. 8/2016 ke zveřejňování závěrečných prací. Tento příkaz upravuje odevzdávání závěrečných prací v elektronické podobě.