Nová pravidla pro vstup do budovy pro studenty zakončující bakalářské, magisterské a doktorské studium platná od 20.4.

Milí studenti posledních ročníků – bakaláři, diplomanti, doktorandi,

jak již jistě víte, od pondělí 20. dubna platí nová pravidla, díky nimž máte možnost vstupu do budovy fakulty, abyste mohli pokračovat na konzultacích a realizaci vašich závěrečných prací.

Tato možnost se týká: 

 • individuálních konzultací s vedoucími vašich prací
 • práce v ateliéru a dílnách fakulty
 • návštěvy knihovny k zapůjčení a vrácení studijní literatury

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR však stanovilo následující pravidla, za kterých může tento režim probíhat, a která budeme muset všichni dodržovat:

Zdravotní stav: účast na výuce a zkouškách bude povolena za podmínek:

 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
 • osoby nesmí podléhat karanténě,
 • studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti.

Organizační opatření:

 • na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob,
 • učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat i ve společných prostorách

Na FUD tedy pro vás bude platit tento režim vstupu:

 • vstup do budovy pouze přes hlavní vrátnici – karta zatím nebude aktivována, zazvoníte a nahlásíte vaše jméno, pokud budete v seznamu, budete vpuštěni do budovy
 • na vrátnici použijete dezinfekční roztok, který tam bude připravený
 • na vrátnici také dostanete, vyplníte a odevzdáte prohlášení o bezinfekčnosti (toto budete vyplňovat jednou za 14 dní)
 • paní vrátná bude zapisovat váš příchod a odchod – při odchodu se tedy také nahlaste
 • v případě práce v dílnách se nejdříve telefonicky domluvíte na možném čase s vedoucím příslušné dílny
 • vstup bude umožněn od pondělí do pátku od 9 00 do 16 00

Termín instalací a obhajob vám oznámíme po dohodě se všemi vedoucími ateliérů. Zatím stále platí dvě možné varianty – konec června nebo přelom srpna a září.

 

Přejeme vám všem dobré zdraví, a ať se vám podaří vaše závěrečné práce úspěšně dokončit.

 

Pavel Mrkus, děkan

Michaela Thelenová, proděkanka pro studium