Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP pro akademický rok 2023/2024

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2023/2024 bude možné podávat od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2022. Otevíráme studium ve studijních programech Design (se specializacemi Design a Grafický design)Výtvarná umění, celkem v patnácti ateliérech.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení 

E-přihláška ke studiu bude otevřena od 1. 10. 2022.

Den otevřených dveří FUD se bude konat 12. 10. 2022.