Přijímací řízení

Přihlášky pro akademický rok 2022/2023

E-přihláška ke studiu

E-přihláška otevřena od 1. 10. 2021

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

BcA. I bakalářské studium I Design & Výtvarná umění - 17. 1. 2022

MgA. I navazující magisterské studium I Design & Výtvarná umění - 28. 2. 2022

MgA. I navazující magisterské studium I Kurátorská studia - 30. 3. 2022

MgA. I navazující magisterské studium I Fine Art - 29. 4. 2022

Ph.D. I doktorské studium I Vizuální komunikace - 29. 4. 2022
(Přihlášky pro doktorské studium lze podávat pouze v tištěné formě a je třeba je zaslat poštou. Přihláška ke stažení)

Studijní oddělení

Kancelář studijního referátu se nachází ve 2. patře budovy FUD, místnost č. 324.

T: +420 475 285 130, +420 475 285 129
G: +420 702 202 300

Mgr. Monika Matoušková
E: monika.matouskova@ujep.cz

Veronika Sládková
E: veronika.sladkova@ujep.cz

Pondělí 8.00—11.00 / 13.00—15.00
Úterý 8.00—11.00
Středa 8.00—11.00 / 13.00—15-00
Čtvrtek 8.00—11.00
Pátek zavřeno

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023

Bakalářské studium I Design & Výtvarná umění I akademický rok 2022/2023
(zveřejněno 11. 5. 2021)

Navazující magisterské studium I Design & Výtvarná umění & Fine Art I akademický rok 2022/2023
(zveřejněno 11. 5. 2021)

Navazující magisterské studium I Kurátorská studia I akademický rok 2022/2023
(zveřejněno 11. 5. 2021)

Doktorské studium I Vizuální komunikace I akademický rok 2022/2023
(zveřejněno 11. 5. 2021)

Informace pro uchazeče, jak prokázat své vzdělání, pokud absolvovali předešlé studium na škole v zahraničí: https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace.

Pokud uchazeči o bakalářské studium budou potřebovat získat další vysvětlující informace k požadavkům na domácí práce, mohou se obrátit na vedení jednotlivých ateliérů.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM BUDE PROBÍHAT ONLINE.
Dochází ke změně bakalářského přijímacího řízení ke dni 30. 11. 2020. Pečlivě si prostudujte informace níže.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ:

Bakalářské studium I Výtvarná umění (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) I akademický rok 2021/2022
(zveřejněno 30. 11. 2020)

Navazující magisterské studium I Design & Výtvarná umění & Fine Art I akademický rok 2021/2022
(zveřejněno 23. 4. 2020)
(Aktuální upozornění pro uchazeče do studijního programu Fine Art: Dochází ke změně. Studium již není zpoplatněno.)

Navazující magisterské studium I Kurátorská studia I akademický rok 2021/2022
(zveřejněno 8. 7. 2020)

Navazující magisterské studium - Doplňující informace I akademický rok 2021/2022
(zveřejněno 11. 5. 2021)

Doktorské studium I Vizuální komunikace I akademický rok 2021/2022
(zveřejněno 23. 4. 2020)

Doktorské studium - Doplňující informace I akademický rok 2021/2022
(zveřejněno 10. 5. 2021)

Informace pro uchazeče, jak prokázat své vzdělání, pokud absolvovali předešlé studium na škole v zahraničí: https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace.

Pokud uchazeči o bakalářské studium budou potřebovat získat další vysvětlující informace k požadavkům na domácí práce, mohou se obrátit na vedení jednotlivých ateliérů.

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami

Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami (UCP UJEP).

Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Řáha, tel./SMS: 702 202 477 nebo e-mail: vladimir.raha@ujep.cz
Web: https://www.ujep.cz/cs/ucp

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik – zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti.

Aktuálně

Manuál pro uchazeče

Podrobnosti k přijímacímu řízení 2021/2022

PODROBNÉ INFORMACE—BcA. Design & Výtvarná umění

PODROBNÉ INFORMACE—MgA. Design & Výtvarná umění & Fine Art

PODROBNÉ INFORMACE—MgA. Kurátorská studia

DOPORUČENÍ PŘED PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU
→ Velmi doporučujeme si před přijímacími zkouškami domluvit konzultaci s vedoucím nebo asistentem ateliéru, o který máte zájem.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO DISCIPLÍN

DESIGN & VÝTVARNÁ UMĚNÍ
prezentace bakalářské práce (portfolio)
ústní pohovor
písemný test
práce na dané téma
práce na zvolené téma

KURÁTORSKÁ STUDIA
→ pohovor
→ motivační dopis