Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022

Pokud uchazeči o bakalářské studium budou potřebovat získat další vysvětlující informace k požadavkům na domácí práce, mohou se obrátit na vedení jednotlivých ateliérů nebo navštívit FUD v rámci Dne otevřených dveří.

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami

Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami (UCP UJEP).

Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Řáha, tel./SMS: 702 202 477 nebo e-mail: vladimir.raha@ujep.cz
Web: https://www.ujep.cz/cs/ucp

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik – zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti.

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek pro akademický rok 2020/2021

Aktuálně

Archiv

Přihlášky pro akademický rok 2021/2022

E-přihláška ke studiu
E-přihláška otevřena od 1. 10. 2020

Přihlášky do bakalářského studia je možné podávat do 15. 1. 2021.

Přihlášky do navazujícího magisterského studia je možné podávat do 28. 2. 2021

Přihlášky do navazujícího magisterského studia v oboru Kurátorská studia  je možné podávat do 30. 3. 2021.

Přihlášky do doktorského studia je možné podávat do 30. 4. 2021. (Přihlášky pro doktorské studium lze podávat pouze v tištěné formě a je třeba je zaslat poštou.)

Studijní oddělení

Kancelář studijního referátu se nachází ve 2. patře budovy FUD, místnost č. 324.

T: +420 475 285 130, +420 475 285 129
G: +420 702 202 300

Mgr. Monika Matoušková
E: monika.matouskova@ujep.cz

Veronika Sládková
E: veronika.sladkova@ujep.cz

Pondělí 8:00–11:00 / 13:00–15:00
Úterý 8:00–11:00
Středa 8:00–11:00 / 13:00–15:00
Čtvrtek 8:00–11:00
Pátek zavřeno