Přijímací řízení

Bakalářské studium / BcA.

Bakalářské studium

Design & Výtvarná umění
akademický rok 2023/2024

(zveřejněno 20. 4. 2022)

Design & Výtvarná umění
akademický rok 2024/2025

(zveřejněno 17. 5. 2023)

Magisterské studium / MgA.

Navazující magisterské studium

Design & Výtvarná umění & Fine Art
akademický rok 2023/2024

(zveřejněno 20. 4. 2022)

Design & Výtvarná umění & Fine Art
akademický rok 2024/2025

(zveřejněno 17. 5. 2023)

Kurátorská studia / MgA.

Navazující magisterské studium

Kurátorská studia - 1. kolo
akademický rok 2023/2024

(zveřejněno 24. 3. 2023)

Kurátorská studia - 2. kolo
akademický rok 2023/2024

(zveřejněno 11. 5. 2023)

Kurátorská studia
akademický rok 2024/2025

(zveřejněno 17. 5. 2023)

Doktorské studium / PhD.

Doktorské studium

Vizuální komunikace
akademický rok 2023/2024

(zveřejněno 20. 4. 2022)

Vizuální komunikace
akademický rok 2024/2025

(zveřejněno 17. 5. 2023)

Aktuálně

SEVER JE CESTA NAHORU / STUDUJ MAGISTRA V ÚSTÍ

Pokračuj navazujícícm studiem v Ústí. Posunuli jsme termín přihlášek do 28. 4. Studuj MgA. v oboru design, umění nebo Fine Art či Ph.D. v oboru Vizuální komunikace. Více informací můžete získat na našem webu nebo během individuální konzultace.

Informace k uznání zahraničního vzdělávání

Uchazeč, který získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, prokáže dosažení požadovaného stupně vysokoškolského vzdělání způsobem uvedeným na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč, který své vzdělání doloží zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání za účelem jeho posouzení na UJEP, je současně povinen za toto posouzení uhradit poplatek ve výši 870 Kč, přičemž platí, že pokud si podá na UJEP více přihlášek k navazujícímu magisterskému nebo doktorskému studiu, uhradí poplatek za posouzení požadovaného stupně vysokoškolského vzdělání pouze jednou. Pokyny k platbě poplatku jsou uvedeny na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace.

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami

Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami (UCP UJEP).

Kontaktní osoba:
Mgr. Vladimír Řáha
T: +420 702 202 477
E: vladimir.raha@ujep.cz
W: https://www.ujep.cz/cs/ucp

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik – zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti.

Studijní oddělení

Kancelář studijního referátu se nachází ve 2. patře budovy FUD, místnost č. 324.

T: +420 475 285 130, +420 475 285 129
G: +420 702 202 300

Mgr. Monika Matoušková
E: monika.matouskova@ujep.cz

Veronika Sládková
E: veronika.sladkova@ujep.cz

Ing. Markéta Chalupová, MSc
E: marketa.chalupova@ujep.cz
T: +420 475 285 224

Pondělí 8.00—11.00 / 13.00—15.00
Úterý 8.00—11.00
Středa 8.00—11.00 / 13.00—15.00
Čtvrtek 8.00—11.00
Pátek zavřeno