Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2022/2023 je možné podávat do 17. 1. 2022.