Vážené uchazečky, vážení uchazeči,
zde naleznete VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA.