Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020

Pokud uchazeči o bakalářské studium budou potřebovat získat další vysvětlující informace k požadavkům na domácí práce, mohou se obrátit na vedení jednotlivých ateliérů nebo navštívit FUD v rámci Dne otevřených dveří.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021

Pokud uchazeči o bakalářské studium budou potřebovat získat další vysvětlující informace k požadavkům na domácí práce, mohou se obrátit na vedení jednotlivých ateliérů nebo navštívit FUD v rámci Dne otevřených dveří.

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami

Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami (UCP UJEP).

Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Řáha, tel./SMS: 702 202 477 nebo e-mail: vladimir.raha@ujep.cz
Web: bezbarier.ujep.cz

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik – zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti.

Aktuálně

Archiv

E-přihláška pro akademický rok 2019/2020 - 2. kolo

E-přihláška ke studiu
E-přihláška pro Kurátorská studia otevřena od 3. 5. 2019 (Pro doktorské studium lze podat pouze papírovou přihlášku.)

Přihlášky do navazujícího magisterského studia v oboru Kurátorská studia  je možné podávat do 3. 9. 2019.

Přihlášky do doktorského studia v oboru Vizuální komunikace je možné podávat do 3. 9. 2019.

E-přihláška pro akademický rok 2019/2020

E-přihláška ke studiu
E-přihláška otevřena od 1. 10. 2018

Přihlášky do bakalářského studia je možné podávat do 16. 1. 2019. (TERMÍN PRODLOUŽEN DO 28. 1. 2019)

Přihlášky do navazujícího magisterského studia je možné podávat do 28. 2. 2019. (TERMÍN PRODLOUŽEN DO 29. 3. 2019)

Přihlášky do navazujícího magisterského studia v oboru Kurátorská studia  je možné podávat do 29. 3. 2019. (TERMÍN PRODLOUŽEN DO 7. 5. 2019)

Přihlášky do doktorského studia je možné podávat do 30. 4. 2019. (TERMÍN PRODLOUŽEN DO 7. 5. 2019)

E-přihláška pro akademický rok 2020/2021

E-přihláška ke studiu
E-přihláška otevřena od 1. 10. 2019

Přihlášky do bakalářského studia je možné podávat do 16. 1. 2020

Přihlášky do navazujícího magisterského studia je možné podávat do 28. 2. 2020

Přihlášky do navazujícího magisterského studia v oboru Kurátorská studia  je možné podávat do 30. 3. 2020

Přihlášky do doktorského studia je možné podávat do 30. 4. 2020.

Studijní oddělení

Kancelář studijního referátu se nachází ve 2. patře budovy FUD, místnost č. 324.

T: +420 475 285 130, +420 475 285 129
G: +420 702 202 300

Mgr. Monika Matoušková
E: monika.matouskova@ujep.cz

Veronika Sládková
E: veronika.sladkova@ujep.cz

Pondělí 8:00–11:00 / 13:00–15:00
Úterý 8:00–11:00
Středa 8:00–11:00 / 13:00–15:00
Čtvrtek 8:00–11:00
Pátek zavřeno

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020

Pokud uchazeči o bakalářské studium budou potřebovat získat další vysvětlující informace k požadavkům na domácí práce, mohou se obrátit na vedení jednotlivých ateliérů nebo navštívit FUD v rámci Dne otevřených dveří.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021

Pokud uchazeči o bakalářské studium budou potřebovat získat další vysvětlující informace k požadavkům na domácí práce, mohou se obrátit na vedení jednotlivých ateliérů nebo navštívit FUD v rámci Dne otevřených dveří.

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami

Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami (UCP UJEP).

Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Řáha, tel./SMS: 702 202 477 nebo e-mail: vladimir.raha@ujep.cz
Web: bezbarier.ujep.cz

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik – zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti.

Aktuálně

Archiv

E-přihláška pro akademický rok 2019/2020 - 2. kolo

E-přihláška ke studiu
E-přihláška pro Kurátorská studia otevřena od 3. 5. 2019 (Pro doktorské studium lze podat pouze papírovou přihlášku.)

Přihlášky do navazujícího magisterského studia v oboru Kurátorská studia  je možné podávat do 3. 9. 2019.

Přihlášky do doktorského studia v oboru Vizuální komunikace je možné podávat do 3. 9. 2019.

E-přihláška pro akademický rok 2019/2020

E-přihláška ke studiu
E-přihláška otevřena od 1. 10. 2018

Přihlášky do bakalářského studia je možné podávat do 16. 1. 2019. (TERMÍN PRODLOUŽEN DO 28. 1. 2019)

Přihlášky do navazujícího magisterského studia je možné podávat do 28. 2. 2019. (TERMÍN PRODLOUŽEN DO 29. 3. 2019)

Přihlášky do navazujícího magisterského studia v oboru Kurátorská studia  je možné podávat do 29. 3. 2019. (TERMÍN PRODLOUŽEN DO 7. 5. 2019)

Přihlášky do doktorského studia je možné podávat do 30. 4. 2019. (TERMÍN PRODLOUŽEN DO 7. 5. 2019)

E-přihláška pro akademický rok 2020/2021

E-přihláška ke studiu
E-přihláška otevřena od 1. 10. 2019

Přihlášky do bakalářského studia je možné podávat do 16. 1. 2020

Přihlášky do navazujícího magisterského studia je možné podávat do 28. 2. 2020

Přihlášky do navazujícího magisterského studia v oboru Kurátorská studia  je možné podávat do 30. 3. 2020

Přihlášky do doktorského studia je možné podávat do 30. 4. 2020.

Studijní oddělení

Kancelář studijního referátu se nachází ve 2. patře budovy FUD, místnost č. 324.

T: +420 475 285 130, +420 475 285 129
G: +420 702 202 300

Mgr. Monika Matoušková
E: monika.matouskova@ujep.cz

Veronika Sládková
E: veronika.sladkova@ujep.cz

Pondělí 8:00–11:00 / 13:00–15:00
Úterý 8:00–11:00
Středa 8:00–11:00 / 13:00–15:00
Čtvrtek 8:00–11:00
Pátek zavřeno