Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM BUDE PROBÍHAT ONLINE.
Dochází ke změně bakalářského přijímacího řízení ke dni 30. 11. 2020. Pečlivě si prostudujte informace níže.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ:

Bakalářské studium I Výtvarná umění (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) I akademický rok 2021/2022
(zveřejněno 30. 11. 2020)

Navazující magisterské studium I Design & Výtvarná umění & Fine Art I akademický rok 2021/2022
(zveřejněno 23. 4. 2020)
(Aktuální upozornění pro uchazeče do studijního programu Fine Art: Dochází ke změně. Studium již není zpoplatněno.)

Navazující magisterské studium I Kurátorská studia I akademický rok 2021/2022
(zveřejněno 8. 7. 2020)

Doktorské studium I akademický rok 2021/2022
(zveřejněno 23. 4. 2020)

Informace pro uchazeče, jak prokázat své vzdělání, pokud absolvovali předešlé studium na škole v zahraničí: https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace.

Pokud uchazeči o bakalářské studium budou potřebovat získat další vysvětlující informace k požadavkům na domácí práce, mohou se obrátit na vedení jednotlivých ateliérů.

Aktuálně

Přijímací řízení do doktorského studia na FUD UJEP – Přihlášky do 30. 4. 2021

Přihlášky k přijímacímu řízení do doktorského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2021/2022 je možné podávat do 30. 4. 2021. Info zde

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami

Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami (UCP UJEP).

Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Řáha, tel./SMS: 702 202 477 nebo e-mail: vladimir.raha@ujep.cz
Web: https://www.ujep.cz/cs/ucp

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik – zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti.

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek pro akademický rok 2021/2022

Archiv

Přihlášky pro akademický rok 2021/2022

E-přihláška ke studiu

E-přihláška otevřena od 1. 10. 2020

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

BcA. I bakalářské studium I Výtvarná umění (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) - 15. 1. 2021 (Termín prodloužen do 25. 1. 2021)

MgA. I navazující magisterské studium I Design & Výtvarná umění - 28. 2. 2021 (Termín prodloužen do 30. 3. 2021)

MgA. I navazující magisterské studium I Kurátorská studia - 30. 3. 2021 (Termín prodloužen do 26. 4. 2021)

MgA. I navazující magisterské studium I Fine Art - Photography - 30. 4. 2021

Ph.D. I doktorské studium I Vizuální komunikace30. 4. 2021
(Přihlášky pro doktorské studium lze podávat pouze v tištěné formě a je třeba je zaslat poštou. Přihláška ke stažení)

Studijní oddělení

Kancelář studijního referátu se nachází ve 2. patře budovy FUD, místnost č. 324.

T: +420 475 285 130, +420 475 285 129
G: +420 702 202 300

Mgr. Monika Matoušková
E: monika.matouskova@ujep.cz

Veronika Sládková
E: veronika.sladkova@ujep.cz

Pondělí 8:00–11:00 / 13:00–15:00
Úterý 8:00–11:00
Středa 8:00–11:00 / 13:00–15:00
Čtvrtek 8:00–11:00
Pátek zavřeno

Podrobnosti k přijímacímu řízení

PODROBNÉ INFORMACE—BcA. Design & Výtvarná umění

PODROBNÉ INFORMACE—MgA. Design & Výtvarná umění & Fine Art

PODROBNÉ INFORMACE—MgA. Kurátorská studia

DOPORUČENÍ PŘED PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU
→ Velmi doporučujeme si před přijímacími zkouškami domluvit konzultaci s vedoucím nebo asistentem ateliéru, o který máte zájem.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO DISCIPLÍN
→ domácí práce (portfolio)
→ motivační dopis
→ on-line pohovor

DOMÁCÍ PRÁCE (PORTFOLIO) A MOTIVAČNÍ DOPIS
→ Domácí práce (portfolio) a motivační dopis je nutné zaslat v elektronické podobě nejpozději do 29. 1. 2021 na e-mailovou adresu: prijimacirizeni.fud@ujep.cz.
Portfolio i motivační dopis je nutné zaslat v jedné složce, která bude pojmenována dle příjmení a jména uchazeče a ateliéru, do kterého se hlásí, v tomto tvaru:
Novak_Jan_design_interieru_FUD nebo Novakova_Eva_performance_FUD
Soubor portfolia i motivační dopis budou pojmenovány stejně jako složka.
Portfolio a motivační dopis je nutno zaslat ve formátu pdf o maximální velikosti 20 MB dohromady.  Portfolio může v případě potřeby obsahovat také odkazy na větší externí soubory, jako jsou například videa, fotografie, či grafika.
→ Obor DESIGN: Základem je portfolio obsahující cca 15–20 příkladů dokumentace vlastních projektů, tematicky se týkajících zaměření zvoleného ateliéru (preferovaná je fotodokumentace realizací nebo jejich rendery a skici). Mimo portfolio vlastních projektů je třeba v počtu 15–20 ks předložit fotodokumentaci studijní kresby (či malby) zátiší, architektury, fotodokumentaci prostorových objektů (např. modelování) a fotodokumentaci několika studií figury.
Obor GRAFICKÝ DESIGN: Základem je portfolio obsahující dokumentaci vlastních (školních i mimoškolních) projektů z oblasti grafického designu, ilustrace, typografie, volné grafiky, kresby, malby atd. U realizací (např. kresby, grafické tisky, autorské knihy) je třeba předložit jejich fotodokumentaci. U animací či webových projektů zahrňte do portfolia také webový odkaz. 
→ Obor FOTOGRAFIE A INTERMEDIÁLNÍ TVORBA: Základem je portfolio obsahující 20–30 fotografií libovolných tematických okruhů (pro ateliéry Fotografie, Aplikovaná a reklamní fotografie), nebo v  počtu min. 20 prací – fotografie, animace, video, webové a další projekty (pro ateliéry Digitální média, Interaktivní média, Performance a Time-Based Media).

ONLINE POHOVOR
→ Pohovor bude zaměřen na znalosti a orientaci v daném oboru a na zájem o studium v oboru a ateliéru. Pohovor bude probíhat online formou dle zveřejněného časového harmonogramu a pokynů na webových stránkách fakulty https://fud.ujep.cz/. On-line pohovor bude zaznamenáván.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K 1. A 2. KOLU PŘIJÍMAČEK
Přijímací řízení je dvoukolové.  
→ V 1. kole se skuteční hodnocení domácích prací (portfolií) a motivačních dopisů bez osobní přítomnosti uchazečů.
→ Ve 2. kole se uskuteční on-line pohovory. Pokud uchazeč nevyhoví v 1. kole, nepokračuje již do 2. kola a je hodnocen známkou nevyhověl z celých přijímacích zkoušek.
Po 1. kole bude na webových stránkách fakulty https://fud.ujep.cz/ zveřejněn seznam uchazečů, kteří pokračují do 2. kola. Rovněž zde bude zveřejněn časový harmonogram online pohovorů a podrobný návod obsahující odkaz a způsob připojení.
Seznam postupujících uchazečů a harmonogram pohovorů nebude obsahovat jména, ale čísla uchazečů dle systému Stag.