Dům umění Ústí nad Labem

Dům umění Ústí nad Labem
Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem(dále jen DUÚL) je fakultní odborné pracoviště zaměřené na realizaci tvůrčích, uměleckých, výzkumných, kurátorských, vzdělávacích, mezioborových a kulturních projektů.

Hlavním zaměřením DUÚL je realizace vzdělávání ve studijních programech FUD UJEP a produkce kulturních aktivit, zejména výstavní prezentace významných uměleckých osobností, klíčových uměleckých proudů a témat formujících současnou výtvarnou scénu, dále realizace interdisciplinárních akcí a vzdělávacích aktivit. V programu instituce se prolínají aktivity umělecké, výzkumné, edukační, publikační a socializační, které jsou realizovány v mezinárodním kontextu a v rámci spolupráce s celou řadou českých i zahraničních partnerů – vysokých uměleckých škol a výstavních uměleckých a kulturních institucí.

Výstavní koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na prezentaci významných uměleckých osobností i klíčových uměleckých proudů a témat formujících situaci aktuálního, především středoevropského výtvarného umění. Mezi klíčové cíle Domu umění Ústí nad Labem patří profesionální produkce a prezentace aktuálních uměleckých projevů, podpora mezinárodní spolupráce formou pořádání společných výstavních projektů, tvůrčí výzkumná činnost v prostoru současného výtvarného umění uskutečňovaná v kooperaci s příbuzně zaměřenými vysokoškolskými pracovišti, rozvoj vzdělávacích aktivit v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, podpora edukačních strategií zaměřených na práci s návštěvníky galerie a uplatňování společenské zodpovědnosti v oblasti socio-kulturního rozvoje místní komunity.

Hlavním kurátorem Domu umění Ústí nad Labem je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., který na realizaci jednotlivých výstavních projektů spolupracuje s kurátory, a také s partnerskými, převážně zahraničními institucemi nebo s přizvanými free-lance kurátory. Celková kurátorská koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na analýzu a prezentaci aktuálních uměleckých projevů se zvláštním zacílením na tematické okruhy, které spoluformují socio-kulturní situaci ve středoevropském, respektive národním kontextu a zároveň také odrážejí specifickou situaci v místním regionu a komunitě.

Dům umění Ústí nad Labem, který je umístěn v rekonstruovaných prostorách bývalé univerzitní menzy v rezidenční čtvrti Klíše nedaleko městského centra a univerzitního kampusu. Výstavní a výzkumné aktivity Domu umění Ústí nad Labem zásadním způsobem přispějí k prezentaci široké škály podob současné vizuální kultury ve městě Ústí nad Labem i přilehlém regionu. Dům umění Ústí nad Labem je vyjádřením sebevědomého potenciálu místní umělecké scény, chce být bránou do dynamických struktur současného výtvarného umění, rozevírá se různorodým podnětům mezinárodního uměleckého provozu, akceleruje prostupnost vzdělávání, výzkumu i jejich praktického využití a představuje otevřený kreativní prostor mezi univerzitou a místní komunitou.

Kontakt

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Adresa:
Klíšská 1101/129a
400 96 Ústí nad Labem

W: https://www.duul.cz

E: duul@ujep.cz
F: Dům umění Ústí nad Labem
T/ +420 702 217 042

Výstavy a akce

Michaela Labudová – Standing Rock

Výstava v galerii 2 Domu umění Ústí nad Labem.

Vernisáž výstavy ve středu 6. 9. 2017 v 19 hodin.
Výstava potrvá do 18. října 2017.
Kurátorka: Adéla Machová

Doprovodný program k výstavě:
út 10. 10. 2017 v 10:00 tvůrčí workshop s Michaelou Labudovou a od 17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou

Projekt podpořen grantem v rámci Studentské grantové soutěže na UJEP.

Anna Daučíková – Politiky gest

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem.

Vernisáž výstavy ve středu 6. 9. 2017 v 18 hodin.
Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou proběhne v 17 hodin.
Výstava trvá do 18. října 2017.

Kurátor: Michal Koleček

Připravujeme

Anna Daučíková
Politiky gest
výstava od 7. 9. do 18. 10. 2017
vernisáž / středa 6. 9. 2017 od 18:00

O letních prázdninách zavřeno

Dům umění Ústí nad Labem je od 28. 6. do 5. 9. 2017 veřejnosti uzavřen.

Opět otevíráme až 6. září v podvečer, výstavou významné umělkyně Anny Daučíkové v hlavním výstavním prostoru galerie.
V galerii 2 se můžete těšit na výstavu Michaely Labudové.

Jaromír Typlt – Za dlouho

Večer poezie
v úterý 20. 6. 2017 od 17 hodin
uvádí Radek Fridrich

Jaromír Typlt je český spisovatel, esejista i výtvarný kurátor. Za poezii Ztracené peklo získal v roce 1994 cenu Jiřího Ortena. V rámci večera poezie uvede nové básnické sbírky Za dlouho. Prezentace bude spojena i s promítáním krátkých filmů a dalšími přesahy poezie do zvuku a obrazu.

Fantaskní svět rostlin a tvorů

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi i tvořivé dospělé
sobota 17. 6. 2017 od 14 hodin

Přijďte se inspirovat tvorbou mladé kreslířky Evy Myroniukové, diplomantky na Fakultě umění a designu UJEP. Ve své práci vytváří pomocí kresby snové, imaginární motivy, ve kterých divák nachází stále nové a skryté přírodní motivy.

Diplomky 17

Výstavy diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 31. května 2017 v 18 hodin v Galerii Emila Filly.

1. 6. – 28. 6. 2017 / Diplomové práce
Galerie Emila Filly | Kulturní fabrika Armaturka, Jateční 1588/49
Dům umění Ústí nad Labem, Klíšská 1101/129a

1. 6. – 15. 6. 2017 / Bakalářské práce
Fakulta umění a designu UJEP, Pasteurova 9

Michaela Fišerová: Vladař neumírá – politická rétorika moderních mumií a fotografií

CYKLUS PŘEDNÁŠEK
čtvrtek 25. 5. 2017 od 18 hodin

Autorka přednášky předkládá tezi, podle níž moderní politická reprezentace vladaře využívá rétoriku metonymie na to, aby generovala ‚magické‘ relikvie dvojího typu: Fotografie a mumie. Z cyklu autorských přednášek Ideokracie; aneb obrazy ve službách moci, obraz jako moc. Akce je připravována ve spolupráci se studenty Filosofické fakulty UJEP.

Radek Fridrich: Ptačí peří a Krooa krooa

AUTORSKÉ ČTENÍ
středa 24. 5. 2017 od 17 hodin

Autorské čtení básníka a pedagoga Radka Fridricha (*1968, Děčín). V rámci večera poezie představí nově vydané knihy – fónickou sbírku Ptačí peří a francouzský překlad sbírky Krooa krooa s ilustracemi výtvarníka Martina Koláře.