Dům umění Ústí nad Labem

Dům umění Ústí nad Labem
Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem(dále jen DUÚL) je fakultní odborné pracoviště zaměřené na realizaci tvůrčích, uměleckých, výzkumných, kurátorských, vzdělávacích, mezioborových a kulturních projektů.

Hlavním zaměřením DUÚL je realizace vzdělávání ve studijních programech FUD UJEP a produkce kulturních aktivit, zejména výstavní prezentace významných uměleckých osobností, klíčových uměleckých proudů a témat formujících současnou výtvarnou scénu, dále realizace interdisciplinárních akcí a vzdělávacích aktivit. V programu instituce se prolínají aktivity umělecké, výzkumné, edukační, publikační a socializační, které jsou realizovány v mezinárodním kontextu a v rámci spolupráce s celou řadou českých i zahraničních partnerů – vysokých uměleckých škol a výstavních uměleckých a kulturních institucí.

Výstavní koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na prezentaci významných uměleckých osobností i klíčových uměleckých proudů a témat formujících situaci aktuálního, především středoevropského výtvarného umění. Mezi klíčové cíle Domu umění Ústí nad Labem patří profesionální produkce a prezentace aktuálních uměleckých projevů, podpora mezinárodní spolupráce formou pořádání společných výstavních projektů, tvůrčí výzkumná činnost v prostoru současného výtvarného umění uskutečňovaná v kooperaci s příbuzně zaměřenými vysokoškolskými pracovišti, rozvoj vzdělávacích aktivit v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, podpora edukačních strategií zaměřených na práci s návštěvníky galerie a uplatňování společenské zodpovědnosti v oblasti socio-kulturního rozvoje místní komunity.

Hlavním kurátorem Domu umění Ústí nad Labem je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., který na realizaci jednotlivých výstavních projektů spolupracuje s kurátory, a také s partnerskými, převážně zahraničními institucemi nebo s přizvanými free-lance kurátory. Celková kurátorská koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na analýzu a prezentaci aktuálních uměleckých projevů se zvláštním zacílením na tematické okruhy, které spoluformují socio-kulturní situaci ve středoevropském, respektive národním kontextu a zároveň také odrážejí specifickou situaci v místním regionu a komunitě.

Dům umění Ústí nad Labem, který je umístěn v rekonstruovaných prostorách bývalé univerzitní menzy v rezidenční čtvrti Klíše nedaleko městského centra a univerzitního kampusu. Výstavní a výzkumné aktivity Domu umění Ústí nad Labem zásadním způsobem přispějí k prezentaci široké škály podob současné vizuální kultury ve městě Ústí nad Labem i přilehlém regionu. Dům umění Ústí nad Labem je vyjádřením sebevědomého potenciálu místní umělecké scény, chce být bránou do dynamických struktur současného výtvarného umění, rozevírá se různorodým podnětům mezinárodního uměleckého provozu, akceleruje prostupnost vzdělávání, výzkumu i jejich praktického využití a představuje otevřený kreativní prostor mezi univerzitou a místní komunitou.

Kontakt

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Adresa:
Klíšská 1101/129a
400 96 Ústí nad Labem

W: https://www.duul.cz

E: duul@ujep.cz
F: Dům umění Ústí nad Labem
T/ +420 702 217 042

Výstavy a akce

Nová výstava v Galerii 2 DUUL

L’ubica Mildeová: Self-Design: Chapter II – Once Upon a Time…
Galerie 2 (Dům umění Ústí nad Labem)
vernisáž: středa 2. 3. 2022 od 19 hodin
Kurátorka: Barbora Hájková

více zde

Nová výstava v domě umění

Milan KOZELKA - Na cestě

Vernisáž výstavy: 2. 3. 2022 v 18 hodin
Komentovaná prohlídka s kurátory: 2. 3. 2022 v 16:30 hodin
Kurátoři: Vladimír Havlík, Pavlína Morganová a Jana Písaříková
Rekonstrukce instalací a zvukové intervence: Jan Krtička, Jan Prošek

více zde

AID KID: Prostorově zvukový koncert

Zahájení letního semestru FUD UJEP v Domě umění Ústí nad Labem s performance ve dvou časech: 18—19 hodin a 20—21 hodin.
Za značkou AID KID stojí muzikant, producent a multimediální umělec Ondřej Mikula, držitel ceny Vinyla 2015 v kategorii Objev roku.Album nazvané Collection se stalo jednou z hudebních událostí roku 2021. AID KID uzavře svojí audiovizuální instalaci Hudba pro dozvuk (2021) připravenou pro výstavu NARUŠENÁ ROVNOVÁHA REVISITED živě improvizovanou prostorově zvukovou rekompozicí tohoto díla. 

Přednáška v DUÚL na KLíšské ul.

V úterý 8. 2. se můžete těšit na přednášku dr. Terezie Nekvindové. V 90. letech se v českém prostředí etabluje profese kurátora a výstava se nově stává tím místem, kde se formulují klíčové problémy soudobého umění. Z jakých důvodů a za jakých okolností se tento přerod, označovaný jako tzv. kurátorský obrat, uskutečnil?

Narušená rovnováha – Kdo zasadí stromy?

V úterý 1. 2. 2022 od 17 hodin zveme na moderovanou diskuzi do Domu umění Ústí nad Labem. Večerem bude provázet pedagog, filosof a estetik Martin Kolář, hosty budou estetik Ondřej Dadejík, filosof Martin Nitsche a filosof Petr Prášek. 

Autobusy za uměním a designem

Ve čtvrtek 3. února 2022 pořádá Dům umění Ústí nad Labem autobusový výlet za výtvarným uměním – rezervace nutná. Účastníky čeká komentovaná prohlídka výstavy NARUŠENÁ ROVNOVÁHA REVISITED v Domě umění Ústí and Labem a procházka po výstavě klauzurních prací studentek a studentů FUD, kde se mohou setkat s vedením všech ateliérů. Více informací www.duul.cz.