Přednášky, konference

Konference

Přednášky

Přednáška Michala Pěchoučka

Michal Pěchouček – Síla zvyku

Středa 1. 3. 2017 od 15 hodin, Kampus UJEP, budova MFC, přednáškový sál 2.28

Doprovodný program – diskuze + přednáška + film

úterý 7. 3. od 17 hodin
Moderovaná diskuze s Janem Černým 
v Domě umění Ústí nad Labem moderuje Michal Koleček

středa 8. 3. 2017 od 16 hodin
Marcel Fišer: České konceptuální umění před rokem 1989
přednáška na Fakultě umění a designu UJEP – Pasteurova 9, aula 537, 4. patro

čtvrtek 9. 3. 2017 od 17 hodin
Aminin profil
filmová projekce a komentovaná prohlídka výstavy Maryam Mohammadi
ve foyer Domu umění Ústí nad Labem
Akce je předprojekcí festivalu Jeden svět v Ústí nad Labem.

Přednáška doc. akad. arch. Vladimíra Soukenky

Děkan doc. Mgr.A. Pavel Mrkus a Umělecká rada Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Vás srdečně zvou na přednášku konanou v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

doc. akad. arch. Vladimíra Soukenky

 Scénografie a média – dobrodružství hledání od jeviště po veřejný prostor

 Dnešní mediální obraznost mě vede k zamyšlení a srovnání výzev, které mě v mém profesním životě potkaly. Pokusy s optickým klamem, optikou, světlem i kinetikou v prostoru. Hledání intuitivní lidské potřeby harmonie a estetizace prostředí.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. 2. 2017 od 14.00 hodin
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 9, aula č. 537 (4. patro)

Nina Fárová: Internet jako svět neomezených hejtů

Socioložka Nina Fárová ze Sociologického ústavu AV ČR představí aktuální téma, a to internet jako svět neomezených hejtů. Jsme člověku schopni tváří v tvář říct to samé, co o něm píšeme na sociálních sítích? Jakým reakcím čelíme v online prostoru?

Dům umění Ústí nad Labem, středa 1. 2. 2017 v 17 hodin

Petr Honzejk: Nezadržitelný pád demokracie?

DISKUZE

Tendence ke změně politických systémů ve Střední Evropě.

Rozhovor s komentátorem a analytikem Hospodářských novin Petrem Honzejkem nad tématy, která přináší aktuální politický vývoj ve Střední Evropě i u nás doma v České republice. Moderátorem diskuse je Michal Koleček, ovšem prostor bude dán také dotazům z publika.

Dům umění Ústí nad Labem, úterý 17. ledna 2017 v 17 hodin

Přednáška Vladimíra Havlíka

Autor happeningů, land-artových a body-artových realizací, performer, tvůrce vizuální poezie.

středa 14. prosince v 16 hodin
aula č. 536