TICASS

Projekt TICASS

TICASS  = Technologies of Imaging in Communication, Art and Social Sciencies 

O projektu / About the project:

Mezinárodní projekt TICASS se zaměřuje na technologie zobrazování v komunikace, umění a sociálních vědách. Vizuální jazyk, procesy vizuálního čtení, vizuální gramotnost jsou hlavními tématy projektu.
TICASS projekt si klade otázky jako: Jak čtivé jsou v různých městech vizuální znaky, kódy, grafické prvky a obrazy a jak je publikum vnímá?

The international research project TICASS is focused on technologies of imaging in communication, arts and social science. The visual technologies influence a lot of fields and disciplines what has a important place in actual society. The visual language, the visual learning, visual literacy are main topic of project. 
The TICASS project is interested in the perception of the public space, we ask the following question – how do people in different cities read and how they perceive the visual signs, icons, QR codes, graphic design ­and pictures?

Instituce účastnící se projektu / Institutions in project:
Akademia Sztuki w Szczecinie (AASZ) – Poland, main coordinator
Università degli Studi di Macerata (UNIMC) – Italy
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (PUNO) – UK
Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura (SENK) – Poland
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu (FUD UJEP) – CZ
Pwani University in Kilifi (c. Mombasa) –  Kenya

Výstupy v projektu: konference, výstavy, workshopy, výměna zkušeností, mezinárodní spolupráce
The outputs in project: conferences, publications, exhibitions, workshops, exchange of experience, international cooperation
Datum začátku projektu / Start: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu / End: 30. 6. 2021

Vlivem situace ovlivněné COVID-19 dochází k prodloužení řešení projektu. / The project is extended due to the COVID-19 situation.

Projekt obdržel financování z Evropské unie v programu Horizon 2020 a je veden jako grantová dohoda č. 734602 (FUNDING PROGRAMME H2020-MSCA-RISE-2016).
This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement NO 734602 (FUNDING PROGRAMME H2020-MSCA-RISE-2016)

Více o projektu a jeho aktivitách / More about the project and the actual activities:
www.ticass.eu
www.facebook.com/ticassproject/

Aktuality v projektu TICASS

TICASS  = Technologies of Imaging in Communication, Art and Social Sciencies

Aktuálně připravujeme setkání řešitelů projektu v Ústí nad Labem, které proběhne v měsících květen a červen 2021! Bude probíhat výzkum zaměřený na vizuální komunikaci ve veřejném prostoru (tým složený z Pwani University, polské vzdělávací organizace SENK a UJEP). Těšit se můžete také na workshopy, přednášky a prezentace dosavadních výstupů projektu.

______________________

WEB konference
PERSPECTIVES: Educational Aspects of Technologies of Imaging in the Perspective of Visual Literacy

Konference se zabývala technologií zobrazování, vizuální gramotností, vzdělávacími aspekty v oboru umění a kultury a neformálním vzděláváním s využitím uměleckých přístupů. Představila různé systémy a koncepce v oblasti uměleckého vzdělávání na vysokých školách i přístupy vzdělávání pomocí umění. 
Termín online konference: 27. – 28. 5. 2020

Vybrané prezentace a video záznamy konferenčních řečníků naleznete na stránce konference
https://perspectives.ujep.cz/
výzva / open call na konferenční příspěvky / Termín odevzdání byl abstraktů: 20. 3. 2020
___________________

ONLINE GALLERY
závěrečná výstava / final show
RAPPROCHEMENT WITH THE PUBLIC SPACE

Online gallery zprostředkovává závěrečnou výstavu nazvanou RAPPROCHEMENT WITH THE PUBLIC SPACE, která je otevřena veřejnosti.
Slavnostní online zahájení proběhne ve středu 29. ledna v 19:00
na platformě zoom.us - link:
https://us02web.zoom.us/j/89910913853?pwd=OHpUWWxEU01wVFNTTHJhV0dxOXNxdz09 
(Meeting ID: 899 1091 3853 / Passcode: F9iTr4)

Výstava “Sblížení s veřejným prostorem” se zaměřuje na estetiku veřejného prostoru nejen uvnitř měst České republiky, ale i v Itálii, Keni, Polsku, Jižní Africe a Spojeném království. Výzkumníci projektu TICASS shromáždili fotografický materiál mapující veřejný prostor v místech jejich působiště, a připravili tak pro tuto výstavu cyklus dokumentárních fotografií. Cílem výstavy je zprostředkovat divákům skrze fotografie odlišné kulturní vzorce ve vizuální komunikaci a následně je přiblížit jejich vnímání. Vycházíme z předpokladu, že lidé se obvykle prochází veřejným prostorem s minimálním zájmem o dění kolem sebe, protože jsou neustále vystavováni velkému množství obrazů, symbolů a znaků.

___________________

Řešení jednotlivých aktivit projektu v letech 2017 až 2020 můžete sledovat na stránkách projektu či sociálních sítích.
Výzkumné cesty (Štětín/PO; Kilifi/KE; Londýn/UK; Macerata/IT), včetně tvůrčích realizací a jejich dalších prezentací veřejnosti, program přednášek, workshopů, seminářů a diskuzních panelů jsou zveřejněny formou reportování na webu projektu.

Více o projektu na webu www.ticass.eu.
Nebo nás můžete sledovat na facebooku.