TICASS

Projekt TICASS

TICASS  = Technologies of Imaging in Communication, Art and Social Sciencies 

O projektu / About the project:

Mezinárodní projekt TICASS se zaměřuje na technologie zobrazování v komunikace, umění a sociálních vědách. Vizuální jazyk, procesy vizuálního čtení, vizuální gramotnost jsou hlavními tématy projektu.
TICASS projekt si klade otázky jako: Jak čtivé jsou v různých městech vizuální znaky, kódy, grafické prvky a obrazy a jak je publikum vnímá?

The international research project TICASS is focused on technologies of imaging in communication, arts and social science. The visual technologies influence a lot of fields and disciplines what has a important place in actual society. The visual language, the visual learning, visual literacy are main topic of project. 
The TICASS project is interested in the perception of the public space, we ask the following question – how do people in different cities read and how they perceive the visual signs, icons, QR codes, graphic design ­and pictures?

Instituce účastnící se projektu / Institutions in project:
Akademia Sztuki w Szczecinie (AASZ) – Poland, main coordinator
Università degli Studi di Macerata (UNIMC) – Italy
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (PUNO) – UK
Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura (SENK) – Poland
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu (FUD UJEP) – CZ
Pwani University in Kilifi (c. Mombasa) –  Kenya

Výstupy v projektu: konference, výstavy, workshopy, výměna zkušeností, mezinárodní spolupráce
The outputs in project: conferences, publications, exhibitions, workshops, exchange of experience, international cooperation
Datum začátku projektu / Start: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu / End: 30. 6. 2021

Projekt obdržel financování z Evropské unie v programu Horizon 2020 a je veden jako grantová dohoda č. 734602 (FUNDING PROGRAMME H2020-MSCA-RISE-2016).
This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement NO 734602 (FUNDING PROGRAMME H2020-MSCA-RISE-2016)

Více o projektu a jeho aktivitách / More about the project and the actual activities:
www.ticass.eu
www.facebook.com/ticassproject/

Aktuality v projektu TICASS

TICASS  = Technologies of Imaging in Communication, Art and Social Sciencies

Aktuálně připravujeme setkání řešitelů projektu v Ústí nad Labem, které proběhne v měsících duben, květen a červen 2020! Těšit se můžete na mezinárodní konferenci, výstavy, workshopy, přednášky a prezentace dosavadních výstupů projektu.

______________________

OPEN CALL – konference
PERSPECTIVES: Educational Aspects of Technologies of Imaging in the Perspective of Visual Literacy

Konference se bude zabývat technologií zobrazování a vizuální gramotností, ale i vzdělávacími aspekty v oboru umění a kultury a neformálním vzděláváním s využitím uměleckých přístupů. Dále otevírá prostor pro představení různých systémů a koncepcí v oblasti uměleckého vzdělávání na vysokých školách. 
Termín konference: 27. – 28. 5. 2020
Termín odevzdání abstraktů: 20. 3. 2020
výzva / open call na konferenční příspěvky

Abstrakty příspěvků v anglickém jazyce a v uvedeném formátu zasílejte do 20. března 2020 na e-mail: adela.machova@ticass.eu.

→ program aktivit projektu v Ústí nad Labem (v přípravě)

___________________

V měsících říjen a listopad 2019 proběhla další část společné realizace projektu TICASS na University of Macerata v Itálii. Výzkumnou cestu, včetně možnosti tvůrčích realizací, doplní program přednášek, workshopů a seminářů a diskuzních panelů pro účastníky projektu i veřejnost.

25. - 26. 11. 2019 / mezinárodní konference P.Art.icipA©tion: Education, Visual Languages and Intercultural Strategies, University of Macerata, IT
Na mezinárodní konferenci vystoupili s příspěvkem čtyři pedagogové UJEP – doc. Tomáš Pavlíček, dr. Lenka Sýkorová, dr. Adéla Machová (FUD) a dr. Dagmar Myšáková (PF). → program konference

13. - 26. 11. 2019 / výstava v rámci výzkumu projektu
RAPPROCHEMENT with public space, Palazzo Buonaccorsi, Macerata, IT

13. - 26. 11. 2019 / výstava uměleckého projektu
Aleš Loziak - Opportunities, Macerata Musei - Palazzo Buonaccorsi, IT

V květnu a červnu 2019 pokračoval projekt v Londýně na PUNO. V roce 2018 se uskutečnili zahraniční výjezdy do města Kilifi (Keňa), kde stáže probíhali v měsících únor, březen, listopad a prosinec. První tzv. "secondment" (zahraniční pobyt s výzkumnými aktivitami, konferencí, semináři) se konal v květnu a červnu 2017 v polském městě Štětín. Více o projektu na webu www.ticass.eu.