FUD OPEN TO PUBLIC / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

12. 10. 2022 / 10.00–16.00 

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 12. 10. 2022 Den otevřených dveří pro zájemce o bakalářské a navazující magisterské studium (BcA. & MgA.) v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia. Brány kampusu jsou otevřeny i pro zájemce o doktorské studium v programu Vizuální komunikace.

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Příležitost k setkání uchazečů o studium s vedoucími ateliérů FUD UJEP. Využijte možnost konzultace vašeho portfolia a k prohlídce našich ateliérů i dílen.
 

ATELIÉRY FUD

Produktový design 
Design interiéru
Design keramiky
Oděvní a textilní design
Přírodní materiály
Sklo
Grafický design I
Grafický design II
Vizuální design
Aplikovaná a reklamní fotografie
Fotografie
Fine Art — Photography
Digitální média
Interaktivní média
Objekt—Prostor—Akce
Time-Based Media
Kurátorská studia

Adresa
Fakulta umění a designu
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9, Ústí nad Labem

Grafický design
Adéla Preislerová / ateliér Vizuální design

Fotografie
David Stejskal / ateliér Aplikované a reklamní fotografie

Tvář
Vítězslava Faltysová / ateliér Vizuální design