Univerzita Předlice

Projekt Univerzita Předlice se zaměřuje na site-specific realizace v oborech výtvarné umění, design a grafický design s tématem Předlic, jako čtvrtě obytné – sociálně vyloučené a industriální – s areály několika velkých firem, vzniklými převážně ve 30. letech 20. století.

Umělecké intervence do urbánního prostoru ekologicky i sociálně poznamenané průmyslové a obytné aglomerace Ústí nad Labem se zaměřují na otevření komunikace a propojení vize společnosti s vizemi místních obyvatel.

Realizace projektu probíhala od ledna 2012, kdy byli studenti teoreticky i prakticky seznámeni s prostředím a následně vytvářeli své projekty. Studenti měli možnost přímé spolupráce s institucemi působícími v Předlicích (Člověk v tísni, ZŠ Předlice) i s místní komunitou.

Fakulta jako koordinátor projektu zajišťovala komunikaci a také organizaci projektu s externími subjekty. Jednotlivé ateliéry se na projektu aktivně podíleli v rámci výuky.

Výsledky těchto uměleckých workshopů, projektů a intervencí, i projektů vzniklých v minulosti (Land of Human Rights, The Art of Urban Intervention) byly na podzim 2012 prezentovány v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci.

Výstava byla pořádána u příležitosti oslav 20. výročí založení fakulty.

Ústecká výtvarná scéna od 90. let 20. století monitoruje a upozorňuje na socio-kulturní kontext regionu. Proto je dlouhodobou snahou Fakulty umění a designu postihnout tuto problematiku na multidisciplinární vědecké úrovni. Projekt Univerzita Předlice chce výsledky z těchto výzkumů předat studentům v daleko větší míře, než je možné v semestrálních kurzech, a to v teoretické i výtvarné rovině. Cílem projektu je rovněž poskytnout studentům možnost prezentace své práce v Národní galerii spolu s etablovanými evropskými umělci.

Projekt upozorňuje na zhoršující se sociální klima, v jehož rámci dochází k vnitřní emigraci obyvatel vyloučených lokalit odtržených od základních principů demokratické společnosti.
Lokalizuje patrně největší sociálně vyloučenou komunitu Ústecka a přibližuje se analýze mechanizmů a místních principů.
Ve spolupráci s přizvanými odborníky definuje možnosti vzájemného soužití obyvatel města.

K projektu byla vydána obsáhlá publikace mapující vzniklé projekty i teoreticky zachycující problematiku Předlic v historickém i soudobém kontextu.
V následujících letech (2013 – 2014) byly vybrané umělecké projekty, vzniklé v rámci Univerzity Předlice, ve spolupráci s magistrátem města realizovány.

Projekt byl realizovaný na třech místech:
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ústecká čtvrť Předlice
Veletržní palác, Národní galerie v Praze