Výsledky doplňovacích voleb do AS UJEP

 

Dne 13. 4. proběhly doplňovací volby do AS UJEP na akademické půdě FUD UJEP. Zvolení senátoři:  Mgr. Eva Mráziková, Ph.D. (akademická kurie) a Bc. Jan Syrovátka (studentská kurie).

Volby byly vyhlášeny dle zveřejnění na webu.

Protokol o výsledku voleb.

V Ústí nad Labem 13. 4. 2022