Výsledky doplňovacích voleb

Volební komise doplňovacích voleb AS FUD UJEP informuje, že volby ze dne 5. 10. 2022 jsou na základě prošetřeného podnětu od člena akademické obce (dle volebního řádu označováno jako stížnost na průběh voleb) prohlášeny za zmatečné, tj. volby jsou zrušeny a do studentské kurie AS FUD UJEP tak nebyl zvolen senátor z řad studenstva. AS FUD UJEP vypíše nové doplňovací volby do studentské kurie AS FUD UJEP na začátek měsíce prosince 2022.

Protokol z voleb ze dne 5. 10. 2022.

Doplňující informace – protokol k průběhu voleb.

V Ústí nad Labem, dne 14. 10. 2022

MgA. Kristýna Hájková, předsedkyně volební komise AS FUD UJEP
MgA. Adéla Machová, Ph.D., předsedkyně senátu AS FUD UJEP