Dany Vigil – Samota jako součást života / Billboart Gallery

27. 4. 2022 – 25. 5. 2022

Vernisáž proběhne dne 27. 4. 2022 od 15:00 hodin

Billboart Gallery představí v dubnu svou poslední výstavu z realizovaného cyklu „Samota napříč roky“ pod vedením studentek druhého ročníku Kurátorských studií na FUD UJEP Jany Šedivé a Alžběty Svobodové: 

Na třetí výstavě nazvané „Samota jako součást života“ budou prezentované fotografie zahraničního umělce ze souborného cyklu „The unbearable loneliness of the being“. Prostřednictvím fotografií autor zachycuje emocionální scény z běžného života dospělých a seniorů, kteří žijí v sociální izolaci. Prostřednictvím autorovy prožité zkušenosti během covidové doby, začal pozorovat a zachycovat útržky okamžiků těchto jedinců, aby se sám vypořádal s vlastním pocitem osamělosti. Skrze nesnesitelnou bytostní odcizenost dokázal empaticky porozumět nelehké situaci samotářů. 

Původem umělec ze Salvadorské republiky Dany Vigil (*1985, San Salvador) je fotografem a grafickým designérem působící v České republice. Magisterský titul získal na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru Fotografie a Time-based media. V současné době studuje doktorát v oboru Vizuální komunikace. Jeho tvorba se vyznačuje častou autobiografickou perspektivou, skrze kterou zkoumá témata jako jsou migrace, izolace, rodina a paměť a její propojení s fantazií.

Výstavní koncept Galerie Billboart zastřešuje poslední výstava z cyklu „Samota napříč roky“. Samota v první výstavě byla prezentována skrze umělecká díla z přírodních materiálů a části panenek. Byl zde ztvárněn odcizený a uzavřený jedinec, jenž se dobrovolně uzavřel ve své vlastní zlaté kleci a odmítá interagovat s okolím. Druhá výstava ukázala samotu dospívajících lidí skrze autobiografické fotografie a textu mladých slovenských autorek. Ty vnímaly tento psychický stav jako souboj s vlastními pocity a touhy. Touha vyjít ven ze svého vězení a začlenit se do společnosti pomocí poznání a zosobnění vlastních nočních můr. Poslední výstava odkrývá samotu jedince, jenž přijal svůj život v izolaci a nezměněný úděl. Svou cestu, po které je nucen, či po ní dobrovolně kráčí do konce svých dní.

Výstavní cyklus vznikl za podpory Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Více informací naleznete zde