Diplomky 17

5

Výstavy magisterských a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 31. května 2017 v 18 hodin v Galerii Emila Filly.

Diplomové práce budou vystaveny v Domě umění Ústí nad Labem a Kulturní fabrice Armaturka: Galerii Emila Filly, Malé galerii a galerii Pro design do 28. června 2017.
Výstava v Domě umění Ústí nad Labem bude v den zahájení přístupná již od 17 hodin.

Bakalářské práce budou vystaveny v ateliérech Fakulty umění a designu do 15. června 2017. V den zahájení budou přístupné již od 14 do 18 hodin.

 

1. 6. – 28. 6. 2017 / Diplomové práce
Galerie Emila Filly | Kulturní fabrika Armaturka, Jateční 1588/49
Dům umění Ústí nad Labem, Klíšská 1101/129a

1. 6. – 15. 6. 2017 / Bakalářské práce
Fakulta umění a designu UJEP, Pasteurova 9

Výstavy jsou otevřeny:
út–pá 10–18 hodin
so 13–18 hodin

Komisařky expozic jsou MgA. Adéla Machová a MgA. Tereza Nováková.