Diplomky 19

Diplomky 19 — Výstava magisterských a bakalářských
prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zveme Vás na slavnostní zahájení výstav závěrečných prací studentů Fakulty umění a designu, které se uskuteční ve středu 29. května 2019 v 17 hodin v Galerii Emila Filly.

Výstavy uvede děkan fakulty doc. Mgr. A. Pavel Mrkus.
Raut bude probíhat od 18 do 22 hodin v Domě umění Ústí nad Labem.

Afterparty od 22 hodin v prostorách FUD.
Magisterské práce budou vystaveny v Domě umění Ústí nad Labem a v Galerii Emila Filly do 27. června 2019.

Bakalářské práce budou vystaveny v ateliérech Fakulty umění a designu do 13. června 2019. V den zahájení budou přístupny od 14 do 18 hodin.

Magisterské práce / 30. 5.—27. 6. 2019
Dům umění Ústí nad Labem – Klíšská 1101/129a, Ústí nad Labem
Galerie Emila Filly – Jateční 1588/49, Ústí nad Labem

Bakalářské práce / 30. 5.—13. 6. 2019
Fakulta umění a designu UJEP – Pasteurova 9, Ústí nad Labem

Výstavy jsou otevřeny:
Út—Pá 10—18 hodin / So 13—17 hodin
Vstup zdarma

Komisařky expozic:
Martina Johnová a Eva Mráziková

Grafické zpracování:
Monsters – Pavel Frič a Michaela Labudová

Výstavy se uskuteční za laskavé podpory těchto institucí: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR,
Město Ústí nad Labem.

www.fud.ujep.cz
www.fb.com/fud.ujep