Komentovaná prohlídka výstavy Květek

ÚTERÝ 11. 10. / OD 17.00

Komentovaná prohlídka výstavy Květek v Galerii 1 s umělci a kurátorem Michalem Kolečkem v Domě umění Ústí nad Labem. 
Výstava KVĚTEK společně připravená pro Dům umění Ústí nad Labem Jiřím Kovandou a autorskou dvojicí Lukáš Jasanský – Martin Polák staví do centra zájmu jejich aktuální tvorby téma květin či v širším kontextu přírodního prostředí spoluurčovaného péčí jeho uživatelů. Samotný název výstavy přitom odráží hlubokou ambivalenci, se kterou umělci k této problematice přistupují, neboť se v něm propojují představy odkazující k jakési fiktivní botanické terminologii a zároveň si pohrávající s nejasností identity postavy univerzálního pěstitele či obdivovatele přírodních krás. 

Vystavující: Jasanský / Kovanda / Polák
Kurátor výstavy: Michal Koleček
Trvání výstavy: 22. 9. 2022 ─ 19. 11. 2022
https://duul.cz/kvetek/