Komentovaná prohlídka výstavy Zahradní slavnost

STŘEDA 24. 8. / OD 17.30

Komentovaná prohlídka výstavy Zahradní slavnost v Galerii 1 s kurátorkou Annou Varteckou v Domě umění Ústí nad Labem. 
Skupinová výstava ZAHRADNÍ SLAVNOST se zaměří na ohledávání tohoto tématu z perspektivy společenských rituálů latentně spojených s přírodními procesy často reprezentovanými ve formě tradičních či naopak pokleslých socio-kulturních fenoménů. Samotný název výstavy přitom odkazuje k jednomu z klíčových dramatických děl Václava Havla, ve kterém je fenomén slavnosti ideologicky a mocensky instrumentalizován a deformován.
Výstava ZAHRADNÍ SLAVNOST je výstupem CRP MŠMT 2022  Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery a subjekty kreativních průmyslů na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti. Hlavním řešitelem projektu je Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, spoluřešitelé: Janáčkova akademie múzických umění Brno, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Institut tvůrčí fotografie F-PF Slezské univerzity v Opavě, Fakulta mediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v  Liberci.

Vystavující: Petra Bašnáková (FMK UTB Zlín), Eva Bystrianská (ITF F-PF SU Opava), Hana Connor (ITF F-PF SU Opava), Filip Čapek (FUA TUL Liberec), Natália Drevenáková (FaVU VUT Brno), Ondrej Kalužák (JAMU Brno), Zdena Kolečková (FUD UJEP Ústí nad Labem), Martina Kubalová (FMK UTB Zlín), Pavla Nikitina (FaVU VUT Brno), Libor Novotný (FU UO Ostrava), Veronika Opatrná (FUD UJEP Ústí nad Labem), Vítězslav Plavec (FUA TUL Liberec), Lucie Polášková a Natálie Sodomková (FaVU VUT Brno), Rohony & Lukáš Zálešák (FU UO Ostrava), Jiří Suchánek ( HF JAMU Brno) a Patrik Vanický (FUD UJEP Ústí nad Labem) 

Kurátorka výstavy: Anna Vartecká
Architekt výstavy: MgA. Jiří Bartoš
Trvání výstavy: 18. 8. 2022 ─ 10. 9. 2022