Křest knihy LLEV Showcase v Openstudiu Designbloku

Srdečně zveme na křest knihy LLEV Schowcase. Vizuální deník design studia LLEV na přehlídce Designblok 19. Prague International Design Festival. Ve čtvrtek 17. 10.  2019. 19.00. Průmyslový palác, Výstaviště 67, Praha 7 Holešovice, Openstudio C.01. Vstup s platnou vstupenkou.

Editor: Adam Štech
Koncepce knihy: Adam Štech a LLEV
Autoři textů: Adam Štech, Tereza Kozlová, Jana Zielinski a Jiří Macek, Petr Nový, Alena Řezníčková, Veronika Pařízková, LLEV
Fotografie: Adéla Havelková
Grafická úprava: Monsters
Vydala Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  v roce 2019.
ISBN 978-80-7561-204-5