Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond / CENSE Annual Conference

3.10.—5.10. 2019

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem srdečně zve na mezinárodní konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond pořádanou ve spolupráci s Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a University of Wroclaw za podpory Visegrad Fund. Cílem konference je přispět k mezinárodní diskuzi o tématech jako je zvukové znečištění, možnosti interpretace a manipulace zvukového prostředí či možnostech reflexe „zvukové ekologie“ v vzdělávacím procesu.

PODROBNÝ PROGRAM