Otevíráme rekonstruovanou budovu Domu umění Ústí nad Labem ve středu 1. 12. 2021

Slavnostní otevření Domu umění Ústí nad Labem a zahájení výstavy Narušená rovnováha Revisited proběhnou 1. 12. 2021 od 19 hodin.

Komentovaná prohlídka Domu umění Ústí nad Labem proběhne 1. 12. 2021 od 17 hodin.

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevírá po komplexní rekonstrukci Dům umění Ústí nad Labem – jedinečnou na prezentaci, produkci i výzkum umění zaměřenou instituci využívající zázemí domovské univerzity rozkročeného mezi aktuální uměleckou tvorbou a vzdělávacími, vědeckými i sociálně angažovanými aktivitami. Dům umění Ústí nad Labem disponuje téměř 700 m2 výstavní plochy, multifukčním sálem pro 80 diváků, určeným pro experimentální audiovizuální, performativní a hudební představení, rezidenčním ateliérem, workshopy specializovanými na nová média a grafické techniky sloužícími studentům i veřejnosti a v neposlední řadě rozsáhlým zázemím vhodným pro umělecké vzdělávání a různorodé společenské aktivity.
Dům umění Ústí nad Labem představuje kvalitní institucionální zázemí splňující mezinárodní standardy pro prezentaci výstav a uměleckých děl a jeho prostorový i technologický potenciál dovoluje plnohodnotné zapojení do prestižních grantových schémat a náročných mezinárodních produkcí. Jak tento bělostný fundament přispěje ke kulturnímu potenciálu fakulty, která ho provozuje, univerzity, které je součástí, města, které z vlastní vůle reprezentuje ve svém názvu a kraje, jehož celkovou rekonstrukci vnímá jako jeden z podstatných cílů svého dlouhodobého usilování? Pro Fakultu umění a designu jistě představuje směr nového rozvoje, který vede k posilování úplnosti vzdělávacích procesů na pomezí osvojování si oborových znalostí či dovedností a autentické tvorby s aspekty uměleckého a rovněž teoretického výzkumu i bohatého socializačního potenciálu.
V kontextu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se stane nejen místem multioborových spoluprací propojujících uměleckou kreativitu s podněty přicházejícími z humanitních, společenskovědních a rovněž přírodovědných či technických oblastí, ale také půdou pro naplňování komunitní zodpovědnosti vetknuté do DNA této instituce. Tváří v tvář Ústí nad Labem ho lze vnímat jako impulz k dokončení lokální kulturní emancipace, neboť jeho otevření a rozvoj navazují na bohatou tradici autentické a v českém i mezinárodním prostředí oceňované místní současné výtvarné scény, která řadí toto město mezi živá a nepřehlédnutelná umělecká centra.
Uprostřed Ústeckého kraje bude symbolickým majákem signalizujícím trasu k nezbytné hluboké transformaci vyrůstající ze společně vnímané environmentální a také sociální odpovědnosti v rámci které bezesporu sehrají nezastupitelnou úlohu kulturní a kreativní průmysly jako nástroj využitelný pro posilování všeobecné udržitelnosti a kvality života. Návštěvníci přicházejí do Domu umění Ústí nad Labem po novém mostě a takovým solidním mostem je zároveň sama tato instituce. Spojuje různorodé a často zdánlivě protikladné světy umění a vědy, emocí a racionality, nekonečné tvůrčí svobody i empatické zodpovědnosti. Překlenuje propasti sílícího nezájmu a neporozumění prostřednictvím respektu ke každému, kdo je součástí komunity. Je nástrojem k dosažení ambiciózních kulturních cílů či realizaci výzkumných záměrů a zároveň nabízí prostor pro přátelské schůzky a sousedská posezení. Dům umění je vším, čím je i pospolitost, která ho obklopuje, prostupuje jím a vdechuje mu život prostřednictvím společných tužeb, podnětů, aktivit a setkání.

Michal Koleček
ředitel Domu umění Ústí nad Labem FUD UJEP