Pomezí / Jana Svobodová / Galerie Rampa

3Kurátorky vás srdečně zvou na zahájení výstavy POMEZÍ z cyklu material times, které proběhne 12. února od 16:30 a 18:00 hodin v Galerie Rampa.⁣⁣ (Dřívější zahájení proběhne v návaznosti na první vernisáž nové sezóny Billboart Gallery, poté bude následovat další oficiální zahájení v 18:00).

POMEZÍ Jany Svobodové je třetí výstavou cyklu material times. Hlavním prvkem této výstavy je průnik kovu, technické tkaniny a jejich svérázných struktur. Autorka již delší dobu experimentuje s bezprostředním efektem světla a pohybu, kterým se snaží rozpoutat v divákovi ty nejniternější pocity. Pozorovatel může díky tomu vnímat jisté napětí, které vzniká mezi výtvarnými médii, světlem a až duchovní aurou celkové instalace.

Cyklus material times prezentuje návrat od konceptu k formě, který v posledním desetiletí způsobil hlubokou rematerializaci umělecké tvorby. Důsledkem odhmotnění současného světa a komplikovaných sociálních vazeb je výsledná touha po zkratkovitosti vyjadřování. Z toho důvodu výstavy cyklu material times pracují s jednoduchou, ale efektní scénografií.⁣

Výstava potrvá od 13. 2. 2019 do 8. 4. 2020.⁣⁣

Galerie Rampa je výstavním prostorem Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Výstavní program má vždy na starosti část druhého ročníku magisterského oboru Kurátorská studia. Letošními kurátory Galerie Rampa jsou 3Kurátorky ve složení Alžběta Horáčková, Kristýna Hájková a Diana Kněžínková.

Grafické zpracování: Myrna Krejčí