PRAHA směr ÚSTÍ: Výlet za výtvarným uměním

5

Dům umění Ústí nad Labem FUD UJEP pořádá autobusový výlet na sérii komentovaných prohlídek těchto výstavních projektů:

  • Galerie Emila Filly a kulturní fabrika Armaturka
    (výstava Recyklace ideologií
  • Dům umění Ústí nad Labem 
    (výstava Urike Grossarth: Lublinské skladiště)
  • Galerie Hraničář 
    (výstava Jak si rozumět?)

Odjezd 9:00 z Prahy od Hlavního nádraží (před Fantovou kavárnou), Wilsonova ul.
Příjezd 10:30 do Ústí nad Labem
Odjezd 18:00 z Ústí nad Labem

Autobus je ZDARMA!

Deadline pro přihlášky je 4. 5. 2017 na email duul@ujep.cz nebo na navystavy.dousti@gmail.com. Tel. 475 285 188.

Akce je pořádána s laskavou podporou Fakulty umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.