SYMPASYMPO 21

Keramický workshop s názvem SYMPASYMPO pod vedením studentek ateliéru Design keramiky.

Za podpory Fakulty umění a designu UJEP a ateliéru Design keramiky bylo umožněno setkání studentů z různých vysokých uměleckých škol v prostorách Experimentálního keramického studia v Dubí. Účastníci workshopu měli možnost navázat na své přerušené projekty a upevnit meziškolní vztahy studentů oboru keramiky.

Po roce uzavření škol i dílen jsme se rozhodly využít příležitost, kterou nám umožnil ateliér Design keramiky a uspořádat událost keramický workshop SYMPASYMPO. Naší motivací bylo vytvořit nesoutěžní prostředí pro svobodnou tvorbu, díky kterému si účastníci mohli dokončit své nezrealizované projekty. Poslední rok byl pro všechny náročný a studenti keramiky nesli odtržení od vybavených dílen obzvlášť těžce. Událost nám umožnila roční proluku aspoň částečně vykompenzovat a vytvořit prostředí pro tvorbu a setkání. Na SYMPASYMPO se nám přihlásilo mnoho zajímavých projektů. Výsledky naší usilovné práce si budete moci prohlédnout v druhé polovině listopadu na plánované výstavě v Praze.

Organizátorky Kateřina Beata Josková, Sára Kordová a Nikol Vavříková. Studentky ateliéru Design keramiky.

Workshop SYMPASYMPO proběhl v termínu 30. 8. až 12. 9. 2021.

 

 

Fotografie ze studentského workshopu:

Obrázek 14 z 14

Autorem fotografií je Dany Vigil, student doktorského studia na FUD.