Tomáš Němec / Galerie Činoherního studia

Vernisáž: 14.2.2020 v 18:00 hodin
Datum trvání výstavy: 15.2.2020 – 22.3.2020 Galerie Činoherního studia, Ústí nad Labem

Kurátorský tým: Viktorie Chomaničová, Ondřej Mrázek, Jan Nový

Výstava je součástí celoročního výstavního konceptu navazujícího na premiéry Činoherního studia s podtitulem – nerovnost.

Cyklus výstav pokračuje lechtivými malbami osobitého malíře Tomáše Němce. Činoherní studio v letošní sezóně uvede pět nových her. Každá premiéra bude doprovázena vernisáží výstavy. Čtvrtou, předposlední letošní premiérou bude hra Funny Games, jež je volnou adaptací stejnojmenného Hanekenova filmu z roku 1997. Premiéru ozvláštní vernisáž maleb, převážně mužských aktů, ale i krajiny a zátiší, z ateliéru osobitého pražského malíře Tomáše Němce (*1986).

Haneke se ve své hře nebojí odkrývat ty stránky lidské povahy, jež by měly zůstat skryté. Motiv odkrytí a studia člověka v jeho vnější i vnitřní poloze je mostem, který spojuje Hanekeho tvorbu s malířským přístupem Tomáše Němce, úspěšného malíře ze současné aktivně tvořící generace, pro něhož je médium malby neodmyslitelnou součástí života. „Vždy jsem maloval více než ostatní“ říká pokorně autor. Díky píli a neotřelému způsobu pohledu na svět si tak velmi záhy vytvořil svébytný a originální autorský rukopis. Tomáš Němec je malířem klasických námětů – tedy krajiny, zátiší a figury. Předmětem jeho zájmu je především člověk a to nejen v jeho fyzické, častokrát ničím nezakryté, podobě. Stejně silným inspiračním zdrojem pro jeho tvorbu je také prostředí, ve kterém se autor či jeho modelové pohybují. To o něm dokáže mnohokrát vypovědět mnohem více, než vlastní podobizna.

Tomáš Němec (*1986)
Maturitu získal na brněnské Střední škole uměleckých řemesel u Petra Veselého. V dalším studiu zamířil na Akademii výtvarných umění v Praze. Zde studoval v ateliéru Malba III pod vedením Michaela Rittsteina. V rámci studia zakončeného v roce 2011 vyjel na studijní stáž na School of Art v Utrechtu. Již od dob svých studií na AVU pravidelně vystavuje a to jak u nás, tak v zahraničí.

TISKOVÁ ZPRÁVA

INFO O HŘE – ČS