Umění oceňovat

Jak konkrétně probíhá výběr a hodnocení umělkyň a umělců v rámci uměleckých ocenění a popřípadě také hodnocení a oceňování na půdě vysokých uměleckých škol, v rámci výstavních a dalších projektů? Jakou má tento výběr a hodnocení relevanci či „objektivitu“? Kdo, jak a koho vybírá je vždy diskutabilní, mnohdy až kontroverzní téma. Vždy se pojí s nevyřčenými mechanismy, osobními postoji, rozporuplnými emocemi.

Výstavní, výzkumný a participativní projekt Umění oceňovat si klade za cíl odkrýt některé z historických i současných mechanismů v pozadí uměleckých cen i jiných hodnotících systémů a zároveň se stát trenažerem, diskusní platformou nebo dokonce arénou pro hledání alternativ.
 
Projekt Umění oceňovat je zároveň součástí dlouhodobých snah Společnosti Jindřicha Chalupeckého o kritickou reflexi vlastní činnosti i současných pravidel Ceny Jindřicha Chalupeckého, a to především s ohledem na proměňující se potřeby i hodnoty mladých umělkyň a umělců na české scéně.
 

Nedílnou součástí projektu jsou živé akce – performance, veřejná diskuse i participativní program pro divačky a diváky a také speciální webová platforma, která umožní doplnit výstavu o větší množství (zejména textových) materiálů a zároveň bude sloužit zájemcům o nastíněná témata i v budoucnosti jako možný rozcestník a archiv informací. 

Projekt by tak měl sloužit jako experimentální polyfonní prostor, zahrnující výstavní polohu, archivní materiály, stávající i nová umělecká díla, umělecky pojaté výzkumné materiály a komentáře, ale i intenzivní sérii živých akcí a interaktivních programů pro veřejnost. 

 
Umění oceňovat
11. – 27. 6. 2021 ⟲
Moderní galerie AVU, U starého výstaviště 188, Praha 7
 
Kurátorský a produkční kolektiv I Společnost Jindřicha Chalupeckého (Barbora Ciprová, Veronika Čechová, Sára Davidová, Tereza Jindrová, Karina Kottová a Jakub Lerch)
Vizuální identita a architektura výstavy I Jan Brož