Vernisáž výstavy Hladce obrace: od sebe sama, kolem prázdna a skrze něj

STŘEDA 1. 6. / OD 18.00

Výstava hledá odpovědi na elementární otázky, které nám pomáhají porozumět sami sobě i okolnímu světu. Kam patříme? Kdo jsme? Kým můžeme být? Každá umělkyně a umělec pro výstavu vytváří dílo, kterým artikuluje svůj vlastní příběh prostředkující odlišná vnímání různých realit. Jejich díla jsou reflexí vlastních prožitků, probouzejí emoce a umožňují sdílení subjektivně prožívaných příběhů. Výstavou výrazně prostupuje motiv látky, drapérie, prošívání a intimního doteku.

Vernisáž: 1. 6. 2022 od 18 hodin

V rámci vernisáže proběhne vyvrcholení tradičního závodu Předlická kolejnička, performance umělce Lukáše Hofmanna Lick a zvuková performance BIOMOTION umělkyně Markéty Kubíčkové.

Vystavující: Dominik Bek, Veronika Šrek Bromová, Seiko Hihara, Lukáš Hofmann, Markéta Kubíčková, Jan Matýsek, Jan Prošek, Marie Tučková
Architekti: Sára Marie Svobodová a Matěj Peterka
Kurátorský tým: Tereza Häckelová, Ester Klingerová, Nela Kuhnová, Kristýna Mouchová, Kateřina Pencová, Zuzana Rambousková, Hana Sedláčková, Anastasia Taran (studentky 1. ročníku magisterského oboru Kurátorská studia na FUD UJEP)
Supervize: Michal Koleček & Adéla Machová & Barbora Hájková 

Výstavní projekt připravily studentky 1. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Výstavní program Domu umění Ústí nad Labem je v roce 2022 podpořen: Ministerstvem kultury České republiky, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Statutárním městem Ústí nad Labem a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.